accesskey_mod_content

Racionalitza i Comparteix

Entre els eixos que articulen l'impuls de l'Administració Electrònica, es troba la racionalització de les estructures administratives i l'aprofitament de les infraestructures i altres recursos tecnològics, així com la implantació de solucions homogènies d'administració digital. Aquí es recull una selecció representativa de solucions reutilitzables.

Per trobar totes les disponibles ha d'usar el cercador de solucions del CTT.

 • Serveis declarats com compartits

  02 octubre 2015

  Els serveis compartits han estat declarats com a tals per la Comissió d'Estratègia TIC i  són de caràcter obligatori en l'AGE.

 • Catàleg de serveis d'Administració Digital

  30 novembre 2018

  Imatge portfolio

  Catàleg de solucions que la SGAD ofereix a les diferents AA.PP.

 • Elements comuns

  Imatge rosques girant

  Components, posats a la disposició de les AA.PP., que poden ser integrats en diferents aplicacions per construir serveis d'administració digital

 • Productes disponibles

  Imatge cd

  Solucions completes d'administració digital que poden ser cedides a altres AA.PP. per ser instal·lades i gestionades des de les seves pròpies organitzacions.

 • Solucions en Cloud

  Imatge cloud

  Solucions posades a la disposició de les AA.PP, per donar resposta a necessitats comunes.

 • Infraestructures Comunes

  Imatge estructures

  Infraestructures comunes que possibiliten la construcció de la
  administració digital.

 • Sistemes d'Informació Transversals

  Imatge bases de dades

  S'utlizan per facilitar la recollida global de dades.

 • Serveis declarats com compartits

  02 octubre 2015

  Els serveis compartits han estat declarats com a tals per la Comissió d'Estratègia TIC i  són de caràcter obligatori en l'AGE.

 • Imatge portfolio
  Catàleg de serveis d'Administració Digital

  30 novembre 2018

  Catàleg de solucions que la SGAD ofereix a les diferents AA.PP.

 • Imatge rosques girant
  Elements comuns

  Components, posats a la disposició de les AA.PP., que poden ser integrats en diferents aplicacions per construir serveis d'administració digital

 • Imatge cd
  Productes disponibles

  Solucions completes d'administració digital que poden ser cedides a altres AA.PP. per ser instal·lades i gestionades des de les seves pròpies organitzacions.

 • Imatge cloud
  Solucions en Cloud

  Solucions posades a la disposició de les AA.PP, per donar resposta a necessitats comunes.

 • Imatge estructures
  Infraestructures Comunes

  Infraestructures comunes que possibiliten la construcció de la
  administració digital.

 • Imatge bases de dades
  Sistemes d'Informació Transversals

  S'utlizan per facilitar la recollida global de dades.

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats

Destacats