accesskey_mod_content

Ferramentas para a xestión de documentos e expedientes electrónicos

Validador oficial ENI no Punto de Acceso Xeral

Para favorecer a implantación dos documentos e expedientes electrónicos en formado ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidade) publicouse un validador oficial no Punto de Acceso Xeral.

O validador permite, dado un documento ou un expediente, verificar se efectivamente cumpre cos requisitos mínimos de contido e formato que esixen as Normas Técnicas de Interoperabilidade de Documento e Expediente, respectivamente.

Este validador, accesible desde Internet, permite a calquera administración que estea en fase de adaptación ao ENI comprobar que os resultados que obtén cumpren coa normativa e son compatibles cos servizos comúns desenvolvidos pola Secretaría Xeral de Administración Dixital, servindo así de referente para as administracións públicas e empresas.

INSIDE - Infraestrutura e Sistemas de Documentación Electrónica

logo InsideINSIDE, promovido pola Secretaría Xeral de Administración Dixital, é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o Esquema Nacional de Interoperabilidade e as súas normas técnicas.

Proporciona as funcionalidades correspondentes á etapa previa á de arquivo para conservación permanente.

Pódese reutilizar en modo servizo en liña, a través de servizos web e en modo produto xa que foi liberado baixo licencia EUPL.

ARQUIVE

Arquive é unha aplicación web de arquivado definitivo de expedientes e documentos electrónicos, que cumpre co disposto respecto diso no RD 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica.
Arquive proporciona as ferramentas necesarias para a creación por parte dun super-administrador dun sistema de administración e xestión de Centros de Arquivo multidepartamental, así como a integración en Arquive das correspondentes aplicacións consumidoras e a xestión dos documentos e expedientes electrónicos remitidos polas mesmas.