accesskey_mod_content

Metodologies i Guies

Selecció de títols publicats en la seva majoria al programa editorial del ministeri com a publicacions oficials en la sèrie editorial o col·lecció: administració electrònica

 • Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI)

  Les anomenades Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI) són publicacions oficials que serveixen d'instrument d'ajuda de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat publicades en el BOE.

 • Guies i Metodologia de l'Observatori d'Accessibilitat Web

  Relació de guies pràctiques, manuals, metodologies, d'ajuda per a la gestió i manteniment de l'accessibilitat en documents, aplicacions mòbils i també als portals web de l'administració –coordinades dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web–.

 • Guia Digitalitza't (2016)

  Guia per facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions digitals de les lleis –Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic– a través de l'accés i ús de les eines tecnològiques que la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) posa a la disposició de totes les Administracions públiques.

 • Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat (2013)

  La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat marco de criteris per als seus Departaments i Organismes en crear, generar continguts o evolucionar els llocs i portals web, les seus electròniques o els llocs relacionats amb les noves tecnologies web (blogs, comptes o perfils de xarxes socials).

 • MAGERIT v.3 : Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació (2012)

 • Guia d'aplicació del Reial decret 1495/2011 pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic (2012)

 • SSD-AAPP versió 4 (2011)

  El Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques versió 4 (SSD-AAPP), és una eina automàtica, que potencia la fiabilitat i independència de la presa de decisions. Publicat el manual de l'eina en 2011.

 • Criteris de seguretat, normalització i conservació de les aplicacions utilitzades en l'exercici de potestats (2004)

 • Mètrica v.3 (2001)

  La metodologia MÈTRICA Versió 3 ofereix a les Organitzacions un instrument útil per a la sistematització de les activitats que donen suport al cicle de vida del programari.