accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma do País Vasco

PAÍS VASCO. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

24 abril 2017

Resolución do 3 de abril de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital e a Comunidade Autónoma do País Vasco, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica (PMSBAE).
BOE: núm. 97, de 24/04/2017

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos