accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma de Aragón

ARAGÓN. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

08 xullo 2016

Resolución do 26 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Aragón para a subministración da aplicación «Oficina de Rexistro Virtual» (ORVE) como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común (REC) e ao Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).
BOE: núm. 164, de 08/07/2016 (Sección III)

  • Servizos electrónicos

ARAGÓN. Convenio: Prestación mutua de servizos de administración electrónica

20 agosto 2015

Resolución do 8 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Aragón para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm. 199, de 20/08/2015 (Sección III)

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos

ARAGÓN. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

23 decembro 2014

Resolución do 9 de decembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma de Aragón para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán.
BOE: núm. 309, de 23/12/2014

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa

ARAGÓN. Convenio: Redución de cargas administrativas

05 febreiro 2011

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública . Resolución do 20 de xaneiro de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Convenio marco de colaboración co Goberno de Aragón, en materia de redución de cargas administrativas
BOE: 05/02/2011

  • Cidadán
  • Empresa
  • Cooperación interadministrativa