accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma de Andalucía

ANDALUCÍA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

08 marzo 2017

Resolución do 20 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma de Andalucía para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Andalucía.
BOE: núm.57, de 08/03/2017

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa

ANDALUCÍA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

10 xuño 2016

Resolución do 13 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Andalucía para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE núm. 140, de 10/06/2016 (Sección III)

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa