accesskey_mod_content

Lexislación de ámbito nacional

  • Leis e normativa básicas en Administración electrónica

  • Cronoloxía de leis e normas reguladoras de ámbito estatal importantes para a implantación da Administración electrónica

  • Convenios subscritos con distintas administracións públicas en materia de Administración electrónica

  • Comisións Ministeriais de Administración Dixital (CMADs)

  • Disposicións de creación de sedes electrónicas en organismos das institucións do Estado e Punto de acceso xeral

  • Disposicións de creación de rexistros electrónicos en organismos das institucións do Estado e Rexistros electrónicos comúns

  • Legal framework of the dixital administration in Spain