accesskey_mod_content

Legislació d'àmbit nacional

  • Lleis i normativa bàsiques en Administració electrònica

  • Cronologia de lleis i normes reguladores d'àmbit estatal importants per a la implantació de l'Administració electrònica

  • Convenis subscrits amb diferents administracions públiques en matèria d'Administració electrònica

  • Comissions Ministerials d'Administració Digital (CMADs)

  • Disposicions de creació de seus electròniques en organismes de les institucions de l'Estat i Punt d'accés general

  • Disposicions de creació de registres electrònics en organismes de les institucions de l'Estat i Registres electrònics comuns

  • Legal framework of the digital administration in Spain