accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Autónoma de Castela e León

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Castela e León.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

CASTELA E LEÓN. Consellería de Facenda

26 marzo 2015

Orde HAC/219/2015, do 9 de marzo, pola que se aproba a política de firma electrónica e de certificados da Administración da Comunidade de Castela e León e anúnciase a súa publicación na sede electrónica. BOCYL: núm. 59 de 26/03/2015

 • Identidade e Firma electrónica

CASTELA E LEÓN. [Lei 3/2015 de Transparencia]

12 marzo 2015

Lei 3/2015, do 4 de marzo, de Transparencia e Participación Cidadá de Castela e León. BOCYL: núm. 49 de 12/03/2015

 • Goberno aberto

CASTELA E LEÓN. Consellería da Presidencia

21 outubro 2013

Decreto 66/2013, do 17 de outubro, polo que se regula o Rexistro Xeral Electrónico de Convenios da Administración da Comunidade de Castela e León. BOCYL: Núm. 203 de 21-10-2013 

 • Servizos electrónicos

CASTELA E LEÓN. [Lei 7/2013, de ordenación de servizos e goberno]

01 outubro 2013

Lei 7/2013, do 27 de setembro, de Ordenación, Servizos e Goberno do Territorio da Comunidade de Castela e León. Refire o CAPÍTULO II: A administración electrónica e o Goberno aberto Data de publicación BOCYL: 01/10/2013 Nº de Boletín: 189/2013

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns

CASTELA E LEÓN. Consellería de Facenda

07 xuño 2013

Decreto 19/2013, do 6 de xuño, polo que se crea o taboleiro de anuncios electrónico da Administración da Comunidade de Castela e León en materia tributaria. BOCYL: núm. 108 de 07/06/2013

 • Servizos electrónicos

CASTELA E LEÓN. Consellería de Facenda

15 febreiro 2013

Decreto 7/2013, do 14 de febreiro, de utilización de medios electrónicos na Administración da Comunidade de Castela e León.

NOTA: regula entre outras cuestións, a sede electrónica (que foi creada por Orde ADM/2272/2009, do 16 de novembro).  Data de publicación BOCYL: 15/02/2013 Nº de Boletín: 32/201

 • Servizos electrónicos

CASTELA E LEÓN. Consellería de Administración Autonómica

23 decembro 2009

Orde ADM/2272/2009, do 16 de novembro, pola que se establece a sede electrónica da Administración da Comunidade de Castela e León. BOCYL: 23/12/2009 Nº de Boletín: 245/2009

 • NOTA: A sede electrónica é o enderezo electrónico de Internet dispoñible para os cidadáns, a modo de oficina electrónica, que para a Administración da Comunidade de Castela e León é https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ 

 • Servizos electrónicos

CASTELA E LEÓN. Consellería de Administración Autonómica

01 abril 2009

Decreto 23/2009, do 26 de marzo, de medidas relativas á simplificación documental nos procedementos administrativos BOCYL: 01/04/2009

 • Interoperabilidade

CASTELA E LEÓN. Consellería de Administración Autonómica

18 marzo 2009

Acordo 29/2009, do 12 de marzo, da Xunta de Castela e León, polo que se aproba o Plan de Implantación da Administración Electrónica en Castela e León 2009-2011 BOCYL: 18/03/2009

 • Servizos electrónicos

CASTELA E LEÓN. Consellería de Presidencia e Administración Territorial

25 maio 2005

Decreto 40/2005, do 19 de maio, polo que se regula a utilización de técnicas de administración electrónica pola Administración da Comunidade de Castela e León BOCYL: 25/05/2005

 • Servizos electrónicos

CASTELA E LEÓN. Consellería de Presidencia e Administración Territorial

09 febreiro 2005

Orde PAT/136/2005, do 18 de xaneiro, pola que se crea o Rexistro Telemático da Administración da Comunidade de Castela e León e establécense criterios xerais para a presentación telemática de escritos, solicitudes e comunicacións de determinados procedementos administrativos. BOCYL: 09/02/2005

 • Servizos electrónicos