accesskey_mod_content

Candidaturas Premios TECNIMAP 2010 das Entidades locais

Logo de Tecnimap 2010

Universidade de Murcia

  • eee: Eficacia e eficiencia do procedemento electrónico nas operacións financeiras (Abre en nova xanela) Preséntanse a esta convocatoria os servizos electrónicos de “ingreso-cobro” e de “gasto-pago”, que están implementados na Universidade de Murcia, con base nas ferramentas que se desenvolveron e posto en práctica pola propia Universidade, tendo en conta as previsións da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos (LAE), así como outras normas de aplicación; atendendo tanto a mellora na prestación de servizos aos usuarios, como á eficiencia, racionalidade, interoperabilidade e simplificación dos procedementos e por tanto á redución dos custos.Estes servizos electrónicos están en funcionamento cunha antigüidade non superior a dous anos

0 Comentarios

Non hai comentarios

 

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas