accesskey_mod_content

Servizo para os usuarios

1 - Novos modelos 2.0 en Educación

Javier García García
Administración do Principado de Asturias

2 - Rede pública vasca de centros Kzgunea 2.0

Txomin Alkorta Oyarbide
Administración Xeral da Comunidade Autónoma do País Vasco

3 - Evolución das tramitacións telemáticas

Joseba Etxebarria Goikoetxea
Administración Xeral da Comunidade Autónoma do País Vasco

4 - Medios sociais e Administracións Públicas: Buenes prácticas para unha Administración aberta

Emilio García García
Administración Xeral do Estado - Ministerio da Presidencia

5 - Substitución de certificados en soporte papel 3.0 (SCSPv3)

Vanessa Herves Gómez
Administración Xeral do Estado

6 - Campus corportativo do Ministerio de Defensa: Do querer aprender ao saber facer

Pilar Viñado Villuendas
Administración Xeral do Estado

7 - Cartociudad: Unha aposta colaborativa das Administracións Públicas no ámbito das guías de rúas

José Miguel Louro Igrexas
Administración Xeral do Estado
Instituto Xeográfico Nacional - Centro Nacional de Información Xeográfica

8 - A sede electrónica da Dirección Xeral do Catastro

Roberto Fernández Fernández
Administración Xeral do Estado - Ministerio de Economía e Facenda

9 - Caso de éxito: Implantación do CAU-MJUSTICIA

José Antonio Navarro Branco
Administración Xeral do Estado. Ministerio de Xustiza

10 - Renovación da Rede LAN do Ministerio de Xustiza

Borja López Montilla
Administración Xeral do Estado. Ministerio de Xustiza

11 - Portal de poxas xudiciais

Ernesto Poves Valdés
Administración Xeral do Estado. Ministerio de Xustiza

12 - Implantación dunha arquitectura orientada a servizos. Un caso de uso

Mª Luisa Gutiérrez Acebrón
Administración Xeral do Estado. Ministerio de Xustiza

13 - Experiencia no uso da da firma electrónica na recollida de fimas de iniciativas lexislativas populares

José Luís Viedma Lozano
Administración Xeral do Estado

14 - Aplicación xestión de factura electrónica

María Jesús García Martín
Administración Xeral do Estado

15 - Intranets para as Delegacións do Goberno. Cara á Intranet 2.0

Miguel Anxo Perchín de Torres
Administración Xeral do Estado. Ministerio da Presidencia

16 - O papel das tecnoloxías de intelixencia de negocio na mellora do servizo ao cidadán e a eficiencia da Administración

Fernando Iniesta Sánchez
Administración Xeral do Estado. Ministerio da Presidencia
S.X. de Tecnoloxías da Información para a Administración Periférica

17 - Planea: Información territorial e plan urbanístico ao alcance do cidadán

Roberto Bouza Carro
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

18 - Comunidade virtual de formación a empregados da Oficina de Vivenda

Francisco Javier Carmena Lozano
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

19 - Mellora continua dos servizos públicos: Implantación da avaliación da calidade

Antonio Torrijos Chaparro
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

20 - Percepción da cidadáns clave do proceso de mellora continua na oferta dos servizos públicos

Antonio Torrijos Chaparro
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid