accesskey_mod_content

Construción dunha nova xeración de servizos innovadores para cidadáns e empresas: aspectos legais e organizativos. Obstáculos e oportunidades

ACCESOTIC. MODELO DE AUTOSOSTENIBILIDAD PARA As CIDADES INTELIXENTES

Fernando Lucas
Tissat

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN ESPAÑA

Carmen da Haza Campaña
Delegación Provincial da Consellería para a Igualdade e Benestar Social en Xaén

ARGOS, ENTRA E VERÁS. SISTEMA DE PROSPECCIÓN PERMANENTE DO MERCADO DE TRABALLO EN ANDALUCÍA

José Juan León Medina
Servizo Andaluz de Emprego. Consellería de Emprego

AUDITORÍA INFORMÁTICA NA ADMINISTRACIÓN: UN RETO PARA O PROFESIONAIS TIC

Fernando Rodríguez Rivadulla
Axencia Estatal de Administración Tributaria

AUTENTICACIÓN E CIFRADO DE TRÁFICO SMTP ENTRE SERVIDORES DE CORREO DAS ADMINISTRACIÓNS

Jesús Sanz das Heras
RedIRIS/REDE.es

BARREIRAS PARA A INTEGRACIÓN DA CALIDADE DOS SERVIZOS PÚBLICOS NA ADMINISTRACIÓN. UNHA APROXIMACIÓN Á EXPERIENCIA DAS CARTAS DE SERVIZOS ELECTRÓNICOS NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

J. Ignacio Criado
Universidade Complutense de Madrid

BESICA: SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE CONSULTAS DE AXUDAS

Moisés Diaz Toledano
Empresa Pública Desenvolvemento Agrario e Pesqueiro

CAPTURA DE INFORMACIÓN ESTATÍSTICA POR INTERNET

Alejandro Ortuñez
EUSTAT

CENTROS “KZGUNEA” COMO SOPORTE Á EADMINISTRACIÓN

Begoña Gutiérrez Lizarralde
GOBERNO VASCO

CIBERAMÉRICA. O PORTAL IBEROAMERICANO

Antonio Jiménez Lara
Technosite, S.A.

COMO ABORDAR CON ÉXITO UN PROXECTO DE ECM. ASPECTOS LEGAIS E ORGANIZATIVOS

Noemí Belmonte Rodríguez-Pascual
Getronics

CONCURSO UNIFICADO DE TELECOMUNICACIÓNS DE PROPÓSITO XERAL NO MINISTERIO DE DEFENSA: IMPLANTACIÓN E EXPERIENCIA

Pedro J. Gálvez Franco
Secretaría de Estado de Defensa. Ministerio de Defensa

"e-PRODAT" – MELLORES PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS

Francisco José López Carmona
Axencia de Protección de Datos da Comunidade de Madrid

O PORTAL DO CONSUMIDOR DA COMUNIDADE DE MADRID, UNHA FERRAMENTA INNOVADORA PARA ACHEGAR A ADMINISTRACIÓN Ao CIDADÁN E PROFUNDAR NA COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓNS

Pablo Muñoz Gabilondo
Dirección Xeral de Consumo da Comunidade de Madrid

O PORTAL DO EMPRENDEDOR DA COMUNIDADE DE MADRID

Isabel Barreiro Fernandez
Servizo Rexional de Emprego da Consejeria de Emprego e Muller

O REXISTRO ELECTRÓNICO DE EMPRESAS LICITADORAS DA GENERALITAT DE CATALUNYA (RELI)

Neus Colet i Arean
Departamento de Economía e Finanzas. Generalitat de Catalunya

O REXISTRO VOLUNTARIO DE LICITADORES

Mª Pilar Sánchez Abad
Subdirección Xeral de Tecnoloxías de Información e das Comunicacións

EUSKADI.NET: A CANLE EN LIÑA DA ADMINISTRACIÓN VASCA

Francisco Javier Arrese Martínez
Vicepresidencia do Goberno Vasco

A XESTIÓN DE IDENTIDADES E CAPACIDADES POLAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Ignacio Alamillo i Domingo
Agència Catalá de Certificació

CARA A UN MODELO ABERTO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE ADMINISTRACIÓN E CIDADÁNS: O CORREO ELECTRÓNICO CUALIFICADO

Modesto Fabra Valls
Universitat Jaume I