accesskey_mod_content

Estratexias e plans de desenvolvemento de administración electrónica

ACHEGAR A ADMINISTRACIÓN Ao CIDADÁN ALÍ ONDE ESTEA

Pablo Suárez Lorenzo
Xunta de Castela e León, Consellería de Facenda

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE MADRID. ESTRATEXIA E REALIZACIÓNS

Federico Veiga Custa
Concello de Madrid

ATENCIÓN Á CIDADANÍA

Enrique Aciñeira Aciñeira
Consellería de Xustiza e Administración Pública. Xunta de Andalucía

AUDITORÍA E MODELO ESTRATÉXICO DE DESENVOLVEMENTO NA INTRANET DO CONCELLO DE MADRID

Esperanza García de paso Gómez
Concello de Madrid

BOLETOS ELECTRÓNICOS: XERADORES AUTOMÁTICOS DE COMBINACIÓNS PARA Os SISTEMAS CONDICIONADO E REDUCIDO DA QUINIELA

Jacinto Perez Ferreiro
Ente Público Empresarial Lotarías e Apostas do Estado

CATÁOGO DE SERVIZOS DA XERENCIA DE INFORMÁICA DA SEGURIDADE SOCIAL

Concha Hortigüela Hortigüela
Xerencia de Informática da Seguridade Social

CATÁLOGO DE SERVIZOS ELECTRÓNICOS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Juan Almorza Daza
Consellería de Educación-Xunta de Andalucía

CENTRAL DE ATENCIÓN E RELACIÓNS COA ADMINISTRACIÓN (CLARA) DA XUNTA DE ANDALUCÍA

Enrique Aciñeira Aciñeira
Cª Xustiza e Administración Pública. Xunta de Andalucía

CIBI: UNHA SOLUCIÓN Á XESTIÓN DO INMOBILIZADO NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

Isabel Pérez González
Ministerio de Economía e Facenda

COMO CONSTRUÍR UN SISTEMA DE XESTIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN (SGTI)

Manuel Narbona Sarria
Consellería de Economía e Facenda. Xunta de Andalucía

COTOS: SISTEMA DE INFORMACIÓN para A XESTIÓN DE COTOS CINEXÉTICOS

Jorge Sánchez Martín
Xunta de Andalucía/Consellería de Medio Ambiente

CADRO DE MANDO INTEGRAL PARA A XESTIÓN DE SERVIZOS TI DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Manuel Narbona Sarria
Consellería de Economía e Facenda. Xunta de Andalucía

CADRO DE MANDO PARA A ALTA DIRECCIÓN NO MINISTERIO DE FOMENTO

Santiago Cepas López
BGS En liña Consultores

DEFINICIÓN E EXECUCIÓN DO PLAN DIRECTOR DE SEGURIDADE DOS SS.II. DO MAPA

Manuel Ruiz do Curral
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

DESPREGAMENTO E EXPLOTACIÓN DA PLATAFORMA DE PAGO DA XUNTA DE ANDALUCÍA

Francisco Silveira García
Consellería de Economía e Facenda. Xunta de Andalucía

DIRECTRICES DO PLAN DIRECTOR DE SEGURIDADE: ISO 17799

Guillermo B. Moura Marín
Xefe de Servizo de Sistemas Informáticos. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

E-ADMINISTRACIÓN NA UNIVERSIDADE DE MURCIA, INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS

Daniel Sánchez Martínez
Universidade de Murcia

E-PADRÓN: XESTIÓN DO PADRÓN DE HABITANTES PARA A ADMINISTRACIÓN LOCAL

Joaquin Luís Rodríguez Martínez
Sociedade Provincial de Informática de Sevilla, S.A. (INPRO). Deputación de Sevilla

O CAMIÑO CARA Á ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVIZOS

Myriam Curral Guinea
Subsecretaría de Economía e Facenda

O COMPROMISO PARA O ASEGURAMIENTO DA CALIDADE NOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA USO DOS CIDADÁNS

Fernando Ruiz de Ojeda López
Axencia ICM