accesskey_mod_content

VIII Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques (TECNIMAP 2004) - Múrcia

Per Resolució de 27 d'agost de 2003(Obre en nova finestra) , de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública i Presidència de la Comissió Nacional per a la Cooperació entre les Administracions Públiques en el camp dels sistemes i tecnologies de la informació (COAXI), es van convocar les VIII Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques, TECNIMAP'2004.

Data definitiva de celebració de TECNIMAP'2004

Per Resolució de 17 de novembre de 2003(Obre en nova finestra) , de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública i Presidència de la Comissió Nacional per a la Cooperació entre les Administracions Públiques en el camp dels sistemes i tecnologies de la informació, es va modificar la de 27 d'agost de 2003, que va convocar les VIII Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques, TECNIMAP 2004, quedant definitivament establerta com a data de celebració de TECNIMAP'2004 la de 28, 29, 30 de setembre i 1 d'octubre de 2004.

Celebració i programa de continguts de TECNIMAP'2004

Per Resolució de 15 de gener de 2004(Obre en nova finestra) , de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública i Presidència de la Comissió Nacional per a la Cooperació entre les Administracions Públiques en el camp dels Sistemes i Tecnologies de la Informació (COAXI), es va anunciar la celebració i el programa de continguts de les VIII Jornades sobre Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques, TECNIMAP 2004.

Creació dels "Premis TECNIMAP para Projectes d'Administració Electronica"

La ORDRE APU/198/2004(Obre en nova finestra) , de 28 de Gener (BOE de 6 de Febrer de 2004) va crear els "Premis TECNIMAP para Projectes d'Administració Electrònica" amb el propòsit de distingir i prestar respatller oficial a les millors iniciatives en el desenvolupament de serveis públics electrònics. La citada Ordre estableix les categories i característiques bàsiques dels Premis, remetent a una nova Ordre de convocatòria de la primera edició d'aquests guardons, que fué publicada amb anterioritat a la celebració de TECNIMAP 2004 (Múrcia, 28 de setembre a 1 d'Octubre), Jornades durant la celebració de les quals es va fer entrega dels premis.

Convocatòria de la I Edició dels Premis TECNIMAP

ORDRE APU/1775/2004(Obre en nova finestra) , d'1 de juny, per la qual es convoca la primera edició dels «Premis TECNIMAP para projectes d'administració electrònica.

Enllacis RelacionatsEnllaços Relacionats