accesskey_mod_content

Comunicacións presentadas a Tecnimap 2000

Definición dun modelo de datos para a implementación dun SIG municipal

Luís Antonio Alvarez Llorente, José Luís Ferreiro Agustín, Fabiola Lucio Sánchez
Concello de Cáceres

Difusión de información xeográfica e servizos asociados a traves da WEB

Joaquín María Fernández González
Francisco José Lasarte Asín

E-Goverment: Unha gran oportunidade para a simplificacion de procedementos e a mellora de servizos ao cidadán

Jesús Galindo
Cisco Systems Spain

O INSS máis preto: Do proxecto ASIA ao recoñecemento de dereito a través de internet

Francisco Delgado Azuara
Instituto Nacional da Seguridade Social

O Localizador de Áreas Industriais: un instrumento para a mellora da competitividade rexional.

Anxos Montero Rodríguez
Comunidade de Madrid

O arranxo de certificación de criterios comúns da seguridade da tecnologia da información.

Francisco López Crespo
Ministerio de Administracións Públicas

O mundo local ante os novos retos da sociedade da información

Myriam Fernández Coroado - F.E.M.P.
Isabelo Fernández Solano - Deputación de Badaxoz
Fernando Tricas Lamana - Deputación de Zaragoza
Alfonso Erga Cobos - Concello de Sevilla

O portal das Administracións Públicas

Monserrat Murillo Barbeiro
UNISYS España

O reto da información tecnolóxica na administración da Comunidade de Madrid

Antonio López-Fuensalida, Fernando Humanes Pereira
Comunidade de Madrid

O réxime xurídico da firma electrónica na Administración Pública

Julián Valero Torrijos
Universidade de Murcia

O sector público en internet, internet no sector público

Gladys Sevilla Benko
Rodrigo Buenaventura Canino

O sistema de información xeográfico via WEB do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Vicente Flores Redondo, José Antonio Núñez Butrageño
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

O sistema integrado de servizos sociais da Xunta de Andalucía

Carlos A. Magadán García

Escritorio Intergrado Silcon

Francisco Javier Martínez Abad
Xerencia de Informática da Seguridade Social

Estrutura documental dos proxectos de software a medida de promoción pública

José María Torralba Martínez, José Manuel Santaúrsula Salga
Universidade Politécnica de Valencia

Estándares de calidade e protección do medioambiente. Aplicación á contratación de tecnoloxías da información e as comunicacións

María José Lucas Veigas

FARMAR: Apoio á xestión de inspección de botiquines a bordo dos buques

Mercedes Pérez Martín, Juan Rouyet Civantos
Instituto Social da Mariña

FONDOS 2000 – Xestión dos Fondos Estruturais

Xullo Novo Branco
Guillermo Fita Téllez

Ficheiro oleícola informatizado

Luís Manuel de Villena Cabeza, Aurora Ignacio Tomero
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Formación en tecnoloxías da información e en xestión pública

José María Torralba Martínez
Universidade Politécnica de Valencia