accesskey_mod_content

O Consello Superior de Administración Electrónica, veu convocando bienalmente desde 1989 unhas Xornadas sobre Tecnoloxías da Información para a Modernización das Administracións Públicas, coñecidas como TECNIMAP, cuxo obxectivo final é contribuír a utilizar as tecnoloxías da información e as comunicacións nas Administracións Públicas dunha maneira innovadora e eficaz para reducir custos e mellorar a prestación de servizos. As Xornadas TECNIMAP serven para expor novas solucións viables que contribúan a axilizar o funcionamento das distintas dependencias públicas, dando a coñecer o extraordinario número de aplicacións informáticas xa implantadas, evitándose así que en distintos planos do Estado duplíquense esforzos tentando resolver situacións en base ao descoñecemento da experiencia habida en situacións similares. As Xornadas estrutúranse en forma de conferencias e mesas redondas a cargo de relatores especialmente convidados, sesións de comunicacións libres, sesións especiais sobre temas monográficos de actualidade, ademais de organizar un gran salón de demostracións prácticas. As características que mellor definen a singularidade destas Xornadas son as seguintes:

  • En TECNIMAP axúntanse a reflexión teórica coa presentación de solucións prácticas: actividades congresuais e Sala de demostracións.
  • En TECNIMAP o protagonismo téñeno os usuarios, non os subministradores de tecnoloxías da información.
  • En TECNIMAP danse cita o tres niveles de Administración Pública (Estado, Autonómico e Local), ampliando o marco que teñen as JIAL (Xornadas de Informática da Administración Local), convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), e coas que, por outra banda, existe un adecuado nivel de coordinación para evitar que coincidan no tempo.

0 Comentarios

Non hai comentarios

 

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas

Destacados