accesskey_mod_content

TECNIMAP

O obxectivo final das xornadas do Tecnimap é contribuír a utilizar as tecnoloxías da información e as comunicacións nas Administracións Públicas dunha maneira innovadora e eficaz para reducir custos e mellorar a prestación de servizos.
 • TECNIMAP 2010 - Zaragoza

  06 abril 2010

  TECNIMAP 2010 - Zaragoza

  Por ORDE PRE/2720/2009, do 29 de setembro (BOE do 8 de outubro), convocáronse o XI xornadas sobre tecnoloxías da información para a modernización das administracións públicas (TECNIMAP 2010).

 • TECNIMAP 2007 - Xixón

  27 novembro 2007

  TECNIMAP 2007 - Xixón

  Por ORDE APU/1389/2007, do 3 de maio, convocáronse as X Xornadas sobre Tecnoloxías da Información para a Modernización das Administracións Públicas (X Tecnimap).

 • TECNIMAP 2006 - Sevilla

  30 maio 2006

  TECNIMAP 2006 - Sevilla

  Por ORDE APU/2524/2005, do 21 de xullo (BOE do 4 de agosto), convocáronse o IX Xornadas sobre TECNIMAP'2006, celebradas en Sevilla.

 • TECNIMAP 2004 - Murcia

  28 setembro 2004

  TECNIMAP 2004 - Murcia

  A Secretaría de Estado para a Administración Pública e Presidencia da Comisión Nacional para a Cooperación entre as Administracións Públicas no campo dos sistemas e tecnoloxías da información (COAXI), convocaron TECNIMAP'2004.

 • TECNIMAP 2002 - A Coruña

  15 outubro 2002

  TECNIMAP 2002 - A Coruña

  O VII Xornadas celebráronse na Coruña en outubro de 2002, contando coa colaboración da Xunta de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña, o Concello da Coruña e o Instituto Nacional de Administración Pública.

 • TECNIMAP 2000 - Cáceres

  23 outubro 2000

  TECNIMAP 2000 - Cáceres

  VINAS Xornadas celebráronse en Cáceres os días 23, 24 e 25 de outubro, contando coa colaboración da Xunta de Estremadura, a Deputación Provincial de Cáceres, o Concello de Cáceres e o Instituto Nacional de Administración Pública.

 • TECNIMAP 1998 - Salamanca

  28 outubro 1998

  TECNIMAP 1998 - Salamanca

  O V Xornadas celebráronse en Salamanca os días 28, 29 e 30 de outubro, contando coa colaboración da Deputación Provincial de Salamanca e o Instituto Nacional de Administración Pública.

 • Primeiras xornadas

  27 novembro 1989

  As primeiras Xornadas sobre Tecnoloxías da Información para a Modernización das Administracións Públicas celebráronse en Madrid (1989), Valencia (1991), Granada (1993) e Palma de Mallorca (1995).

 • TECNIMAP 2010 - Zaragoza
  TECNIMAP 2010 - Zaragoza

  06 abril 2010

  Por ORDE PRE/2720/2009, do 29 de setembro (BOE do 8 de outubro), convocáronse o XI xornadas sobre tecnoloxías da información para a modernización das administracións públicas (TECNIMAP 2010).

 • TECNIMAP 2007 - Xixón
  TECNIMAP 2007 - Xixón

  27 novembro 2007

  Por ORDE APU/1389/2007, do 3 de maio, convocáronse as X Xornadas sobre Tecnoloxías da Información para a Modernización das Administracións Públicas (X Tecnimap).

 • TECNIMAP 2006 - Sevilla
  TECNIMAP 2006 - Sevilla

  30 maio 2006

  Por ORDE APU/2524/2005, do 21 de xullo (BOE do 4 de agosto), convocáronse o IX Xornadas sobre TECNIMAP'2006, celebradas en Sevilla.

 • TECNIMAP 2004 - Murcia
  TECNIMAP 2004 - Murcia

  28 setembro 2004

  A Secretaría de Estado para a Administración Pública e Presidencia da Comisión Nacional para a Cooperación entre as Administracións Públicas no campo dos sistemas e tecnoloxías da información (COAXI), convocaron TECNIMAP'2004.

 • TECNIMAP 2002 - A Coruña
  TECNIMAP 2002 - A Coruña

  15 outubro 2002

  O VII Xornadas celebráronse na Coruña en outubro de 2002, contando coa colaboración da Xunta de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña, o Concello da Coruña e o Instituto Nacional de Administración Pública.

 • TECNIMAP 2000 - Cáceres
  TECNIMAP 2000 - Cáceres

  23 outubro 2000

  VINAS Xornadas celebráronse en Cáceres os días 23, 24 e 25 de outubro, contando coa colaboración da Xunta de Estremadura, a Deputación Provincial de Cáceres, o Concello de Cáceres e o Instituto Nacional de Administración Pública.

 • TECNIMAP 1998 - Salamanca
  TECNIMAP 1998 - Salamanca

  28 outubro 1998

  O V Xornadas celebráronse en Salamanca os días 28, 29 e 30 de outubro, contando coa colaboración da Deputación Provincial de Salamanca e o Instituto Nacional de Administración Pública.

 • Primeiras xornadas

  27 novembro 1989

  As primeiras Xornadas sobre Tecnoloxías da Información para a Modernización das Administracións Públicas celebráronse en Madrid (1989), Valencia (1991), Granada (1993) e Palma de Mallorca (1995).