accesskey_mod_content

Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI) en la col·lecció "administració electrònica"

Guia d'aplicació de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de signatura i segell electrònics i de certificats de l'administració (2ª ed.) (2017)

01 maig 2017

Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica, maig de 2017. Edita, © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. SGT. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 fitxer PDF de 59 p. (Col·lecció: administració electrònica). NIPO: 169-17-109-8

 • Interoperabilitat

Guia d'aplicació de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de recursos d'informació (2ª ed.) (2016)

01 octubre 2016

Elaboració i coordinació de continguts:Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).- 2ª edició electrònica .- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques SGT. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, octubre de 2016.- 1 pdf de 79 p.- (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 630-16-394-2

 • Interoperabilitat
 • Govern obert

Guia d'aplicació de la NTI de Política de gestió de documents electrònics (2ª ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) .- 2ª edició electrònica, juliol de 2016 .- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica (SGT). Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, 1 pdf de 61 p.- (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 630-16-342-2

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics
 • Seguretat

Guia d'aplicació de la NTI de document electrònic (2ª ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).- 2ª edició electrònica, juliol de 2016. Edita, © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions .- 1 pdf de 54 p.- (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 630-16-337-8

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics

Guia d'aplicació de la NTI d'Expedient electrònic (2ª ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). 2ª edició electrònica, juliol de 2016 .- Edita, © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 pdf de 51 p.- (Col·lecció: Administració electrònica) NIPO: 630-16-339-9

 • Interoperabilitat

Guia d'aplicació de la NTI de Digitalització de documents (2ª ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).- 2ª ed. electrònica, juliol de 2016.
Edita, © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.- 1 pdf de 36 p.- (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 630-16-336-2

 • Interoperabilitat

Guia d'aplicació de la NTI de Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics (2ª ed.) (2016)

01 juliol 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). 2ª ed. electrònica, juliol de 2016.
Edita, © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques Secretaria. S.G.T.  Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 pdf de 44 p.- (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 630-16-343-8

 • Interoperabilitat

Guia d'aplicació de la NTI de Relació de models de dades (2ª ed.) (2014)

01 desembre 2014

Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.-2ª ed. electrònica, desembre de 2014 .- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques SGT. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, desembre de 2014- 1 pdf de 52 p.- (Col·lecció: Administració electrònica)
NIPO: 630-14-237-0

Veure  documentació complementària en la secció d'Interoperabilitat - Normes Tècniques - Relació de models de dades

 • Interoperabilitat

Guia d'aplicació de la NTI de Model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals: Sicres 3.0 (2ª ed.) (2013)

01 octubre 2013

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administracion Electrònica.- 2ª ed. electrònica .- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques SGT, octubre de 2013.- 1 pdf de 53 p. NIPO: 630-13-095-X [sic?]

 • Interoperabilitat

Guia d'aplicació de la NTI de Catàleg d'estàndards (2012)

01 desembre 2012

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica. - 1ª ed. electrònica. - Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, desembre de 2012.- 1 pdf de 46 p.- (Col·lecció: Administració electrònica)
NIPO:630-12-212-0

 • Interoperabilitat

Guia d'aplicació de la NTI de Requisits de connexió a la Xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles (2011)

01 octubre 2011

Publicació elaborada per la Direcció general per a l'Impuls de l'Administracion Electrònica.- 1ª ed. electrònica .- Edita, Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. SGT, octubre 2011.-- 1 pdf de 42 p.- (Col·lecció: Administració electrònica).NIPO: 850-11-054-5

 • Interoperabilitat