accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Foral de Navarra

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Portal Goberno Aberto de Navarra

O Goberno Aberto persegue, mediante a transparencia dos actos administrativos, mellorar a participación cidadá para lograr adaptar as políticas, procedementos e servizos ás necesidades reais da cidadanía.