accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Cidade Autónoma de Melilla

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Cidade Autónoma de Melilla. Portal de Transparencia

A Cidade Autónoma de Melilla en cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, quere render contas á cidadanía sobre a súa xestión e actuacións.

III Plan de Calidade e Modernización da Cidade Autónoma de Melilla (2012-2015)

01 abril 2012

Asinado en abril de 2012 pola D.X. de Administracións Públicas e a Excma. Sra. Conselleira de Administracións Púlbicas. 1 pdf de 9 páx.

NOTA: o III Plan de Calidade e Modernización (Abre en nova xanela) fundaméntase nos seguintes eixos:

  1. Unha Administración integradora, próxima, fácil e orientada ao cidadán.

  2. Calidade Total dos Servizos.

  3. Transparencia e participación cidadá.

  4. Potenciación da Administración Electrónica

  5. Implicación, capacitación, racionalización e participación activa dos empregados públicos.

  • Servizos electrónicos