accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Autónoma de Aragón

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Axenda 2030 en Aragón

Aragón coa Axenda 2030(Abre en nova xanela) . Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) de Nacións Unidas. Para cada un dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) pódese ver como o Goberno de Aragón comprométese, coas medidas contidas no Plan de Goberno de Aragón de X lexislatura, os indicadores asociados, co orzamento da Comunidade dedicado, e coas distintas estratexias sectoriais implicadas.

Observatorio Aragonés da Sociedade da Información (OASI)

Vinculado ao Departamento de Ciencia, Universidade e Sociedade do Coñecemento.

Plan de Administración Electrónica do Goberno de Aragón 2018-2020

09 xaneiro 2018

O Consello de Goberno deu o visto e prace ao Plan de Administración Electrónica de Aragón 2018-2020, realizado a través da Dirección Xeral de Administración Electrónica e Sociedade da Información.

  • Servizos electrónicos
  • Infraestruturas e servizos comúns