accesskey_mod_content

Obtención de certificados electrónicos cualificados sen necesidade de comparecencia física nunha oficina de rexistro

14 maio 2021

Publicouse no BOE do 14 de maio, a Orde ETD/465/2021, do 6 de maio, pola que se regulan os métodos de identificación remota por vídeo para a expedición de certificados electrónicos cualificados.

Esta Orde, en aplicación do artigo 7.2 da Lei 6/2020, do 11 de novembro, reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza(Abre en nova xanela) , determina as condicións e requisitos técnicos de verificación da identidade a distancia e, se procede, doutros atributos específicos da persoa solicitante dun certificado cualificado, mediante outros métodos de identificación como videoconferencia ou vídeo-identificación que acheguen unha seguridade equivalente en termos de fiabilidade á presenza física.

Dótase así ao ordenamento xurídico español, dunha norma específica que permitirá aos prestadores de servizos electrónicos de confianza utilizar esta vantaxe competitiva na provisión dos seus servizos, e que lles habilitará a identificar de forma remota por vídeo aos solicitantes de certificados cualificados, de forma que poidan seguir expandindo a súa actividade e competir cos fornecedores establecidos noutros países que xa dispoñen dunha normativa nacional para ese efecto.

O sistema de identificación remota por vídeo empregado no proceso deberá incorporar os medios técnicos e organizativos necesarios para verificar a autenticidade, vixencia e integridade dos documentos de identificación utilizados, verificar a correspondencia do titular do documento co solicitante que realiza o proceso, mediante tecnoloxías como o recoñecemento facial, e verificar que este é unha persoa viva que non está a ser suplantada; debendo quedar todos estes requisitos acreditados, nos termos que establece o anexo F11 da Guía de Seguridade do TIC CCN-STIC-140(Abre en nova xanela) , do Centro Criptolóxico Nacional mediante a certificación do produto.

Orde ETD/465/2021, do 6 de maio, pola que se regulan os métodos de identificación remota por vídeo para a expedición de certificados electrónicos cualificados.(Abre en nova xanela)

  • Identidade e Firma electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns