accesskey_mod_content

Publicado o Informe Anual do sector do TIC, os medios e os servizos audiovisuais 2020

26 febreiro 2021

O Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI) elaborou a edición 2020 do informe anual do sector do TIC, os medios e servizos audiovisuais. 

O Informe Anual do sector do TIC, os medios e os servizos audiovisuais 2020(Abre en nova xanela) , (que se publicou acompañado dunha Presentación(Abre en nova xanela) ), mostra as principais características estruturais do sector, o seu desenvolvemento en 2019 e a súa evolución nos últimos 6 anos. Para iso analiza diversos indicadores clave como o número de empresas que o compoñen, a cifra de negocio e o emprego xerado, así como os investimentos realizados. Esta indicadores clave compleméntanse con outros de carácter económico como o valor engadido que xera o sector, o comercio exterior, o investimento estranxeiro directa no sector e o investimento realizado por empresas españolas do sector no estranxeiro.

O sector TIC

O sector TIC de España experimentou durante 2019 un comportamento positivo en todos os indicadores que se teñen en conta neste informe: número de empresas, cifra de negocio, persoal ocupado, investimento realizado e Valor Engadido Bruto xerado.

O número de empresas do sector TIC creceu en 2019 de forma similar ao ano anterior (+3,4%), chegando a as 25.905 empresas. As empresas do sector dedicadas á prestación de servizos TIC son as que teñen maior peso (96,5%) e o seu aumento (+3,4%) reflíctese no crecemento global do sector. As empresas de todas as ramas dentro da prestación de servizos (actividades informáticas, comercio e telecomunicacións) aumentaron en número. As empresas de fabricación TIC aumentaron en menor medida (+1,8%).

A cifra de negocio do sector TIC creceu en 2019 un 3,9% ata os 95.473 millóns de euros. Deste xeito, continúa a tendencia de crecemento dos últimos anos. A maioría da facturación corresponde aos servizos TIC (95,8%), que experimentaron un aumento do 4,1%, mentres que a facturación da fabricación TIC, cun peso do 4,2%, retardouse notablemente, crecendo un 0,6%.

O emprego no sector TIC creceu en 2019 un 5,5%, o que permite continuar a tendencia positiva que marca o período 2014-2019. En concreto, o sector emprega a 446.881 persoas. O emprego nas actividades informáticas, a rama do sector que emprega a un maior número de traballadores, experimentou un crecemento do 7,7%. A nota negativa é o descenso, por cuarto ano consecutivo, do emprego nas telecomunicacións ( 1,4%).

O investimento do sector TIC e dos Contidos crece en 2019 un 10,3%, recuperándose así da caída sufrida en 2018. O investimento na rama de actividades informáticas volve caer (-1,1%). No subsector do comercio por xunto TIC, o investimento incrementouse un 75,5%. No de telecomunicacións creceu un 8,7%.

O Valor Engadido Bruto do sector TIC en 2019 rexistrou un valor de 40.211 millóns de euros, tras un crecemento do 2,7%. As actividades informáticas e as telecomunicacións son os subsectores que máis achegan a esta cifra, cuxo peso global sobre o PIB nacional é de o 3,23%.

O sector do TIC, os medios e servizos audiovisuais

En 2019, o número de empresas do sector TIC, os medios e os servizos audiovisuais continúa crecendo en 2019 (2,2%), pero reduce o ritmo respecto dos últimos anos. En total, o sector está formado por 35.884 empresas. En concreto, o número de empresas do sector TIC creceu un 3,4%, mentres que as do sector dos Medios e os servizos audiovisuais reducíronse un 0,6%.

Do mesmo xeito que o número de empresas, a cifra de negocio do sector TIC, os medios e os servizos audiovisuais mantén a tendencia de crecemento en 2019, con un aumento do 4,7% ata os 120.566 millóns de euros. A facturación do sector dos Medios e os servizos audiovisuais crece un 7,9%, dobrando o incremento do sector TIC (+3,9%).

O emprego no sector TIC, os medios e os servizos audiovisuais tamén aumenta en 2019 (+4,6%), aínda que a menor velocidade que no ano anterior (+7,3%). O persoal ocupado no sector sitúase en as 557.504 persoas. Deste xeito continúa a tendencia positiva dos últimos anos.

En liña cos demais indicadores, o investimento no sector TIC, os medios e os servizos audiovisuais de España crece en 2019 un 7,2% ata os 18.429 millóns de euros. Deste xeito, retoma a senda do crecemento tras unha caída do 8,1% en 2018.

O Valor Engadido Bruto a prezos de mercado do sector de as Informacións e Comunicacións  en 2019 é de 42.480 millóns de euros tras un incremento de o 2,7%. A pesar da retardación do crecemento respecto de 2018 (+5,2%), este indicador mantén a tendencia de positiva experimentada nos últimos anos. O peso respecto ao PIB do país é de o 3,41%.

O Valor Engadido Bruto a prezos de mercado de o sector TIC, os medios e os servizos audiovisuais alcanza en 2019 un valor de 48.295 millóns de euros ao crecer tamén un 2,7%. O seu peso sobre o PIB nacional é de o 3,88%.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Infraestruturas e servizos comúns