accesskey_mod_content

España no Sétimo posto do Índice de Goberno Dixital do OCDE

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 outubro 2020

España sitúase no sétimo posto a nivel mundial do Índice de Goberno Dixital (GDI) do OCDE, cuxo obxectivo é medir a transformación dixital do sector público, entendido como a transición do goberno electrónico ao goberno dixital.
 

O OCDE (Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico), no marco da reunión “ OCDE e-leaders 2020 ” do seu programa de “Goberno Dixital”, anunciou a publicación da primeira edición do Índice de Goberno Dixital (GDI) que analiza os resultados e tendencias das políticas públicas para a transición do goberno electrónico ao goberno dixital. Entendendo este proceso, como o paso da mera dixitalización de procedementos administrativos nunha administración en liña, a uns servizos públicos completamente dixitais, deseñados pensando no usuario, máis sinxelos, accesibles, proactivos e que realmente satisfagan as necesidades dos cidadáns.

Este novo índice avalía á maior parte dos países membros do OCDE, xunto cunha selección de países non membros (Uruguai, Brazil, Panamá e Arxentina).

A metodoloxía de avaliación e a enquisa empregada para medir esta transición baséase no Marco normativo para o goberno dixital (Dixital Government Policy Framework- DGPF) elaborado polo OCDE en 2014 e constituído por seis dimensións: dixital desde o deseño, Sector Público baseado en datos, goberno como plataforma, aberto por defecto, centrado no usuario e proactividad.

O índice de goberno dixital obtense da análise deste seis dimensións:

Gráfico que contén as 6 dimensións comentadas no parágrafo anterior

 

Os principais resultados resúmense nesta infografía:

 

España tivo unha posición moi destacada en todas as dimensións, sobresaíndo a súa cuarta posición en tres delas: dixital desde o deseño, Sector Público baseado en datos e proactividad. E destaca tamén o seu resultado global co sétimo posto a nivel mundial do Índice de Goberno Dixital (GDI).

Na seguinte táboa móstranse os resultados de cada dimensión e do indicador GDI que se obtén como a media das dimensións, para os 10 países que ocupan as primeiras posicións do ranking e xunto á media do OCDE:

Táboa onde se mostran os resultados de cada dimensión e do indicador GDI
País

Resultado Global

Dixital por Deseño
Dixital by Design

Sector público baseado en datos
Data-Driven Public Sector

O goberno como plataforma
Governmet as platform

Aberto por defecto
Open by Default

Dirixida polo usuario
User Driven

Proactividad
Proactiveness

 

Puntua-ción

Pois-to

Puntua-ción

Pois-to

Puntua-ción

Pois-to

Puntua-ción

Pois-to

Puntua-ción

Pois-to

Puntua-ción

Pois-to

Puntua-ción

Pois-to
Corea 0,742 1 0,820 1 0,680 3 0,890 2 0,900 1 0,670 4 0,500 12
Reino Unido 0,736 2 0,670 6 0,690 1 0,900 1 0,850 2 0,780 3 0,510 11
Colombia 0,729 3 0,750 3 0,590 5 0,790 5 0,670 11 0,800 2 0,780 1
Dinamarca 0,652 4 0.680 5 0,690 2 0,570 12 0,740 6 0,800 1 0,430 15
Xapón 0,645 5 0,780 2 0,550 8 0,680 9 0,640 19 0,670 5 0,570 7
Canadá 0,629 6 0,610 13 0,560 7 0,820 4 0,630 21 0,660 6 0,490 13
España 0,621 7 0,690 4 0,600 4 0,690 8 0,590 23 0,550 12 0,620 4
Israel 0,604 8 0,600 14 0,490 12 0,770 6 0,680 10 0,500 16 0,580 6
Uruguai 0,602 9 0,65 7 0,56 6 0,54 14 0,6 6 0,65 7 0,55 8
Portugal 0,580 10 0,630 10 0,500 10 0,850 3 0,550 26 0,430 18 0,520 10
OCDE 0,501   0,55   0,44   0,54   0,64   0,47   0,42  

 

  • Interoperabilidade
  • Servizos electrónicos