accesskey_mod_content

Medidas de seguridade compensatorias no Esquema Nacional de Seguridade

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 outubro 2018

Logo do Esquema Nacional de Seguridade

O obxectivo desta nova guía é servir de axuda ás entidades do ámbito de aplicación do ENS na determinación e implantación das medidas compensatorias cando non sexa posible a adecuada implantación das medidas de seguridade consideradas no Esquema.

O Centro Criptolóxico Nacional(Abre en nova xanela) fixo público guíaa  Guía CCN-STIC 819. Medidas compensatorias(Abre en nova xanela) , onde se recollen unha serie de medidas de seguridade alternativas cando non sexa posible a adecuada implantación daquelas consideradas no Anexo II do Esquema Nacional de Seguridade, a condición de que se xustifique documentalmente que protexen igual ou mellor do risco sobre os activos e satisfanse os principios básicos e os requisitos mínimos.

A guía pretende servir de axuda ás entidades do ámbito de aplicación do ENS que por diversos tipos de razóns (técnicas, operativas, orzamentarias ou doutro tipo), e debidamente documentadas e xustificadas, non estea en condicións de aplicar algunha das medidas de seguridade consideradas no ENS.

O documento recolle o ámbito de aplicación destas medidas compensatorias, un cadro de comprobación de ditas medidas, a avaliación e auditoría, así como as referencias legais e normativas, xunto con algúns escenarios a modo de exemplo.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) .

  • Seguridade