accesskey_mod_content

Publicado o estándar harmonizado europeo sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións móbiles

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 decembro 2018

Logo Observatorio de Accesibilidade

Desde hoxe 21 de decembro de 2018, o estándar a cumprir polas Administracións Públicas españolas nos seus sitios web é o EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). No caso das aplicacións móbiles aplicarase a partir do 23 de Xuño de 2021

Hoxe publicouse no Diario Oficial da Unión Europea a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, do 20 de decembro de 2018(Abre en nova xanela) , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello.

Mediante esta decisión establécese que o estándar de aplicación para o cumprimento da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público (Abre en nova xanela) é a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC"(Abre en nova xanela)

Esta norma, aliñada á súa vez co WCAG 2.1(Abre en nova xanela)  recolle no Anexo informativo Á relación entre os contidos da norma e os requisitos esenciais da Directiva.

No contexto español, o pasado 20 de setembro de 2018 entrou en vigor a maioría das provisións do novo Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) que  traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva 2016/2102. No seu artigo 6 fíxase que "Se presumirá que o contido dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles que cumpra as normas harmonizadas ou partes destas cuxas referencias fosen publicadas no «Diario Oficial da Unión Europea» é conforme aos requisitos de accesibilidade establecidos no artigo 5 que estean cubertos polas este normas ou partes delas.".

Por tanto, desde hoxe 21 de decembro de 2018, o estándar a cumprir polas Administracións Públicas españolas nos seus sitios web é o EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). No caso das aplicacións móbiles aplicará a partir do 23 de Xuño de 2021.

  • Accesibilidade
  • Interoperabilidade