accesskey_mod_content

Listaxe de entidades do Sector Público certificadas no ENS

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

03 agosto 2018

Logo ENS

Doce entidades recibiron, de momento, a Certificación de Conformidade co Esquema Nacional de Seguridade, de aplicación obrigatoria para sistemas de información de categoría Media ou Alta e voluntaria no caso dos sistemas de información de categoría Básica

O portal do CCN-CERT recolle xa a listaxe de entidades entidades do Sector Público (Abre en nova xanela) que recibiron a Certificación de Conformidade en función á categoría dos sistemas de información que xestionan.

De momento, foron doce as entidades certificadas pertencentes á Administración Xeral do Estado (1), Comunidades Autónomas (4), Entidades locais (1) e Sector Público Institucional (6). Xunto á relación de entidades públicas, tamén pode observarse a listaxe de empresas empresas certificadas (Abre en nova xanela) que, nestes momentos, elévase a 56.

Cabe lembrar que, de acordo ao artigo 41 do Esquema Nacional de Seguridade, os órganos e Entidades de Dereito Público darán publicidade nas correspondentes sedes electrónicas ás declaracións de conformidade, e aos distintivos de seguridade dos que sexan acredores, obtidos respecto ao cumprimento do ENS. Segundo a categoría do sistema, distínguese entre Declaración de conformidade e Certificación de conformidade, recollidos na Guía 809 (Declaración e Certificación de Conformidade co ENS).

A primeira delas, Declaración de Conformidade(Abre en nova xanela) , é de aplicación a sistemas de información de categoría Básica, mentres que a Certificación de Conformidade (Abre en nova xanela) é de aplicación obrigatoria a sistemas de información de categoría Media ou Alta e voluntaria no caso de sistemas de información de categoría Básica.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
  • Cooperación interadministrativa