accesskey_mod_content

Dispoñible o informe IRIA 2016 sobre as Tecnoloxías da Información e as Comunicacións nas administracións locais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 novembro 2016

logo OBSAE

Publicouse o Informe IRIA 2016, que presenta a análise dos indicadores máis significativos do sector TIC do ano 2015 nas administracións locais.

Xa está dispoñible para a súa consulta o informe IRIA 2016 coa análise dos indicadores máis representativos da situación e uso dos sistemas e tecnoloxías da Información e Comunicacións nas administracións locais españolas, así como do persoal TIC empregado. A información actualizouse ao 1 de xaneiro de 2016, sendo o período de enquisa o corresponde ao ano 2015.

A nova Comisión de Estratexia TIC (creada por Real Decreto 806/2014, do 26 de setembro), que substitúe ao anterior Consello Superior de Administración Electrónica, foi a responsable da elaboración deste informe. O IRIA vén publicando cada dous anos desde 1988, facéndolle coincidir coa publicación do informe REINA . Nesta edición, a diferenza das anteriores, non se publicou de forma conxunta.

O informe IRIA , comprende un estudo  que inclúe as Deputacións, Consellos,  Cabidos  e Concellos participantes, onde se analizan diferentes aspectos relacionados cos gastos TIC, parque informático, software utilizado, persoal TIC empregado, avance da administración en rede e diferentes indicadores respecto da evolución da administración electr ónica.

Como datos máis destacados a ter en conta, hai que resaltar que:

  • o gasto total en Tecnoloxías da Información no período estudado situouse en 943 millóns de euros; un 16% máis que a cifra alcanzada en 2013.
  • o 18% do gasto total (algo menos de 170 millóns de euros) corresponde a gastos en telecomunicacións e o 82% restante a gastos informáticos.

As cifras recollidas no informe IRIA publícanse tamén nos formatos procesables XLSX e ODS que forman parte da nosa política RISP e que se atopan dispoñibles desde o portal  datos.gob.es(Abre en nova xanela)

É de destacar nesta edición o incremento no grao de participación de  as Entidades locais o que sen dúbida redunda en beneficio da calidade dos resultados do estudo. 

Descarga do Informe completo no Observatorio de Administración Electrónica

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Goberno aberto