accesskey_mod_content

O OCDE publica un documento con Recomendacións para o desenvolvemento de Estratexias de Administración Dixital.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 agosto 2014

O documento contén 12 pautas a ter en conta no desenvolvemento de Estratexias De Administración Dixital por parte dos países. O seu obxectivo é que as Administracións se acheguen aos seus cidadáns e empresas facendo uso das novas tecnoloxías, amplamente arraigadas na Sociedade.

O 15 de Xullo de 2014 o Consello do OCDE adoptou formalmente o documento de Recomendacións para o desenvolvemento de Estratexias Administración Dixital, co obxectivo de conseguir achegar ás Administracións aos seus cidadáns e empresas. O documento foi desenvolvido polo Grupo de Administración Electrónica do OCDE, dependente do Comité de Gobernación Pública.
Nel sepáranse os conceptos de Administración Electrónica e Administración Dixital. Así, sinala o documento, a Administración Electrónica refírese ao uso do TIC para mellorar o funcionamento da Administración, mentres que a Administración Dixital fai uso das tecnoloxías dixitais nun sentido máis amplo (tecnoloxías móbiles, dispositivos, análises de datos, etc.) co fin de que a Administración achegar valor á sociedade. A Administración Dixital ha de integrarse nas estratexias de modernización das Administracións.
O documento contén as seguintes 12 recomendacións a ter en conta polos países no desenvolvemento das súas Estratexias de Administración Dixital:

 1. Incluír unha maior transparencia, apertura e inclusión dos procesos e operacións da Administración
 2. Impulsar o compromiso e a participación de colaboradores públicos, privados e o conxunto da sociedade civil no desenvolvemento de políticas e no deseño e provisión de servizos públicos
 3. Arraigar no sector público unha cultura baseada nos datos
 4. Establecer un marco de xestión de riscos para garantir a seguridade dixital e a preservación da privacidade, así como adoptar medidas de seguridade efectivas
 5. Atraer o apoio e compromiso político para o desenvolvemento das Estratexias de Administración Dixital
 6. Asegurar o uso coherente de tecnoloxías dixitais nas distintas áreas políticas e nos diferentes niveis de Administración
 7. Establecer marcos efectivos de organización e gobernación para coordinar a implementación das Estratexias de Administración Dixital nos distintos niveis de Administración
 8. Fortalecer a cooperación internacional con outras Administracións
 9. Dispor de modelos de negocio claros que garantan a sustentabilidade dos investimentos na implementación da Estratexia de Administración Dixital
 10. Reforzar as capacidades institucionais para xestionar e monitorar de maneira sistemática a implementación dos proxectos a abordar
 11. Contratar tecnoloxía de maneira innovadora, adecuada ao novo uso que se fai dela.
 12. Garantir que os marcos de regulación, tanto aplicables a políticas sectoriais, como os transversais, teñen en conta as novas oportunidades que ofrecen as tecnoloxías dixitais.

Finalmente, encoméndase ao Comité de Gobernación Pública, en colaboración co Comité de Políticas Económicas Dixitais, o seguimento e monitorización da implementación destas Recomendacións nos Estados Membro nun prazo máximo de 3 anos.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos