accesskey_mod_content

Nova Guía de accesibilidade en Sedes Electrónicas.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 abril 2014

logo observatorio accesibilidade

O Observatorio de Accesibilidade Web publica unha nova versión da Guía de accesibilidade nas Sedes Electrónicas das Administracións Públicas adaptada á norma UNE 139803:2012.

O Observatorio de Accesibilidade Web continúa preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicación do novo estándar UNE 139803:2012 (Abre en nova xanela)  (equivalente ao WCAG 2.0).

Nesta ocasión publícase unha nova versión da Guía de Accesibilidade en Sedes Electrónicas das Administracións Públicas adaptada á norma UNE 139803:2012(Abre en nova xanela)  .

Esta guía de axuda diríxese aos xestores e técnicos responsables do desenvolvemento de Sedes electrónicas das Administracións Públicas.

O obxectivo desta guía é ofrecer unha visión dos aspectos específicos de accesibilidade nas Sedes Electrónicas. Por iso, trátanse con maior detalle a identidade e firma electrónica e os formularios electrónicos. Tamén se resumen algunhas cuestións xenéricas de accesibilidade que aplican ás Sedes Electrónicas do mesmo xeito que a calquera outro portal. Se adxunta coa guía un exemplo de formulario accesible en formato XHTML+CSS para o seu posible uso como modelo de referencia.

Esta nova guía publicouse no tradicional formato PDF e en formato ePUB para facilitar a súa consulta e lectura. A súa descarga atópase dispoñible desde o apartado "Guías Prácticas de accesibilidade "

Os técnicos responsables do desenvolvemento de portais das administracións públicas poden usar os foros da Comunidade Accesibilidade (Abre en nova xanela) para resolver dúbidas respecto diso desta guía.

  • Accesibilidade