accesskey_mod_content

Publicada no BOE unha corrección de erros da Resolución pola que se aproba a Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 abril 2013

Publicada no BOE do 15 de abril de 2013.

Advertido un erro na Resolución do 21 de marzo de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado, publicada no BOE n.º 79, do 2 de abril de 2013, procedeuse a efectuar a seguinte corrección: http://boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2013-3992(Abre en nova xanela) .
Non perde os seus efectos toda a Resolución do 2 de abril de 2007, senón soamente o apartado Cuarto e o Anexo II da este Resolución.
Lembramos que a Guía está publicada en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/guia_comunicacion_digital e os elementos relativos á Imaxe Institucional para contribuír ao cumprimento dos criterios establecidos nesta Guía facilitaranse aos Departamentos e Organismos no espazo: http://imagen.funciona.es/(Abre en nova xanela) ao que se accede a través da Rede SARA.
 

  • Interoperabilidade
  • Cooperación interadministrativa
  • Goberno aberto
  • Servizos electrónicos
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE