accesskey_mod_content

A administración electrónica consolídase nas Illes Balears a través da plataforma PINBAL

02 febreiro 2018

PINBAL, a  plataforma de interoperabilidade de Baleares que fai posible que a cidadanía non teña que achegar documentación que a Administración Pública xa ten, pasou de 4 a 188 procedementos en só 5 anos.

A interoperabilidade entre as administracións baleares e o resto do Estado é posible a través de  PINBAL(Abre en nova xanela) , unha solución tecnolóxica desenvolvida polo Goberno das Illas Baleares, que a través dunha aplicación web permite consultar os datos dispoñibles das administracións de maneira telemática. Grazas a isto, trámites como a escolarización dos nenos, a presentación de candidaturas para concursos e oposicións, ou a solicitude de subvencións, que antes requirían presentar moita documentación, agora simplifícanse grazas á plataforma PINBAL que permite consultar estes datos a través de internet dunha maneira moito máis eficiente e aforrando moito tempo e custos tanto a usuarios como a administración pública e organismos.

Hai que destacar que algúns dos procedementos que máis usan PINBAL van dirixidos a sectores prioritarios do Goberno, e durante os 2017 procedementos como o recoñecemento do grao de dependencia ou discapacitado (18.549) e o dereito ás prestacións do sistema (13.738); ou os procedementos relacionados coa educación como a escolarización (44.817) ou as axudas de comedor (12.117), están entre os máis utilizados. Este feito resulta especialmente relevante para colectivos como o de persoas con discapacidade, para quen a simplificación destes trámites resulta unha mellora significativa, ao non ter que desprazarse para achegar documentación.

Así mesmo, hai que mencionar que ademais do número de consultas tamén aumentou o número de procedementos que se resolven a través da aplicación, que se incrementou de maneira progresiva desde 2013 e que xa permite xestionar a día de hoxe 188 procedementos e xestionou 396.729 consultas desde 2013. En 2017 realizáronse en total 209.546 consultas, un dato que reflicte a consolidación do sistema durante os últimos dous anos (2016-2017), en que aumentaron estas consultas nun 45’8% (de 143.696 a 209.546).

A maioría de consultas do 2017 realizáronse á Administración Xeral do Estado (176.530 consultas), seguidas das realizadas a cedentes das Illes Balears (33.016 consultas). Estas consultas realízanas as entidades adscritas ao convenio de interoperabilidade a través do cal os asinantes se engaden á plataforma ben para compartir datos propios, ben para solicitar a consulta. Deste xeito, xa son 69 o número de entidades nas Illas Baleares que asinaron o convenio. Das entidades adheridas ao convenio, as que xa utilizan PINBAL para realizar algún procedemento son 13, pero espérase que o uso da aplicación increméntese coa incorporación do resto de entidades.

A interoperabilidade entre administracións é esencial para a implantación da administración electrónica posto que permite que os diferentes organismos sexan capaces de interactuar entre eles a través dun marco común e uns estándares que fan posible o intercambio de información e coñecemento entre eles co obxectivo de evitar ter que pedir a achega da información aos cidadáns. Grazas á plataforma PINBAL, xestionada pola Fundación Bit(Abre en nova xanela) , as diferentes administracións públicas das illas son capaces de ofrecer aos cidadáns servizos públicos de calidade de forma eficiente e co menor custo posible.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos
  • Cidadán