accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Comisi��n Europea

 • eGovernment Factsheets - eGovernment in Spain

  10 xullo 2019

  The eGovernment factsheet for Spain aims to provide an overall picture of the situation and progress of eGovernment.
  These factsheets are made for 34 European countries: EU Member States, EU Candidate countries and EFTA countries.

 • ��ndice de Econom��a e Sociedade Dixital (DESI)

  12 xu��o 2019

  O DESI �� un ��ndice que resume cinco indicadores do rendemento dixital de Europa e que permite un seguimento da evoluci��n dos Estados membros da Uni��n Europea.

  ��

  ��

 • European Egovernment Benchmark

  08 novembro 2019

  Estudo anual sobre a evoluci��n dos servizos p��blicos electr��nicos en Europa

 • Informe de Madurez dos Datos Abertos en Europa

  04 decembro 2019

  Resultado da avaliaci��n anual da dispo��ibilidade de datos abertos en Europa e do nivel de madurez dos portais de datos abertos.

 • Observatorio NIFO

  03 abril 2017

  O Observatorio dos Marcos Nacionais e Interoperabilidade, NIFO, monitora a actividade en materia de interoperabilidade dos pa��ses europeos.

 • eGovernment Factsheets - eGovernment in Spain

  10 xullo 2019

  The eGovernment factsheet for Spain aims to provide an overall picture of the situation and progress of eGovernment.
  These factsheets are made for 34 European countries: EU Member States, EU Candidate countries and EFTA countries.

 • ��ndice de Econom��a e Sociedade Dixital (DESI)

  12 xu��o 2019

  O DESI �� un ��ndice que resume cinco indicadores do rendemento dixital de Europa e que permite un seguimento da evoluci��n dos Estados membros da Uni��n Europea.

  ��

  ��

 • European Egovernment Benchmark

  08 novembro 2019

  Estudo anual sobre a evoluci��n dos servizos p��blicos electr��nicos en Europa

 • Informe de Madurez dos Datos Abertos en Europa

  04 decembro 2019

  Resultado da avaliaci��n anual da dispo��ibilidade de datos abertos en Europa e do nivel de madurez dos portais de datos abertos.

 • Observatorio NIFO

  03 abril 2017

  O Observatorio dos Marcos Nacionais e Interoperabilidade, NIFO, monitora a actividade en materia de interoperabilidade dos pa��ses europeos.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral