accesskey_mod_content

Pol?ticas de seguridade da informaci?n

De acordo co previsto no Esquema Nacional de Seguridade, como resultado do proceso de adecuaci?n ao mesmo, as entidades da Administraci?n ve?en elaborando as s?as respectivas pol?ticas de seguridade da informaci?n.
Exemplos de pol?ticas de seguridade da informaci?n:

Administraci?n Xeral do Estado

Ministerio de Xustiza

Orde JUS/1293/2017, de 14 de decembro, pola que se aproba a Pol?tica de Seguridade da Informaci?n no ?mbito da administraci?n electr?nica

Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas

Orde HAP/1953/2014, de 15 de outubro, pola que se aproba a pol?tica de seguridade da informaci?n no ?mbito da administraci?n electr?nica do Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas.

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

Orde SSI/321/2014, de 26 de febreiro, pola que se aproba a pol?tica de seguridade da informaci?n no ?mbito da administraci?n electr?nica do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperaci?n

Orde AEC/1647/2013, de 5 de setembro, pola que se aproba a pol?tica de seguridade da informaci?n no ?mbito da administraci?n electr?nica do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperaci?n.

Axencia Estatal de Administraci?n Tributaria

Resoluci?n de 8 de novembro de 2012, da Presidencia da Axencia Estatal de Administraci?n Tributaria, pola que se aproba a pol?tica de seguridade da informaci?n da Axencia Estatal de Administraci?n Tributaria

Ministerio de Emprego e Seguridade Social

ORDE de 30 de xullo de 2012, pola que se aproba a Pol?tica de Seguridade dos Sistemas de Informaci?n do Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Administraci?n da Seguridade Social

Resoluci?n de 2 de setembro de 2013, da Secretar?a de Estado da Seguridade Social, pola que se aproba a pol?tica de seguridade na utilizaci?n de medios electr?nicos na Administraci?n da Seguridade Social

Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

Orde IET/1934/2014, de 14 de outubro, pola que se establece a pol?tica de seguridade da informaci?n no ?mbito da administraci?n electr?nica do Ministerio de Industria, Energ?a e Turismo.

Ministerio de Pol?tica Territorial e Administraci?n P?blica

Orde TAP/3148/2011, de 7 de outubro, pola que se aproba a pol?tica de seguridade da informaci?n no ?mbito da administraci?n electr?nica do Ministerio de Pol?tica Territorial e Administraci?n P?blica.

Ministerio de Agricultura, Alimentaci?n e Medio Ambiente

Orde AAA/991/2015, de 21 de maio, pola que se aproba a pol?tica de seguridade da informaci?n no ?mbito da Administraci?n Electr?nica do Ministerio de Agricultura, Alimentaci?n e Medio Ambiente

Ministerio de Presidencia

?rdenes ministeriais de 16 de setembro de 2011 e de 20 de abril de 2012, polas que se aproba e modifica a Pol?tica de Seguridade da Informaci?n no ?mbito da Administraci?n Electr?nica do Ministerio da Presidencia

Comit? de Seguridade dos Sistemas de Informaci?n da Seguridade Social

Orde ESS/775/2014, de 7 de maio, pola que se crea o Comit? de Seguridade dos Sistemas de Informaci?n da Seguridade Social.

Ministerio de Defensa

Orde Ministerial 76/2006, de 19 de maio, pola que se aproba a pol?tica de seguridade da informaci?n do Ministerio de Defensa.

Ministerio de Interior

Orde INT/424/2019, de 10 de abril, pola que se aproba a pol?tica de seguridade da informaci?n no ?mbito da administraci?n electr?nica do Ministerio do Interior e as directrices xerais en materia de seguridade da informaci?n para a difusi?n de resultados provisionais en procesos electorais.

Ministerio de Fomento

Orde FOM/1987/2014, de 20 de outubro, pola que se aproba a pol?tica de seguridade da informaci?n no ?mbito da administraci?n electr?nica do Ministerio de Fomento.

Secretar?a de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervenci?n Xeral da Administraci?n do Estado (IGAE)

Resoluci?n de 21 de decembro de 2015, da Secretar?a de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se regula a pol?tica de seguridade dos sistemas de informaci?n da Secretar?a de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervenci?n Xeral da Administraci?n do Estado

Comunidades Aut?nomas

Comunidade Valenciana

Acordo do Consell da Sindicatura de Comptes da Comunitat Valenciana de 5 de xu?o de 2019, polo que se aproba o documento de pol?ticas xerais de gesti?n e seguridade dos sistemas de informaci?n desta instituci?n.

Comunidade Aut?noma da Rioxa

Decreto 40/2014, de 3 de outubro, polo que se aproba a Pol?tica de Seguridade da Informaci?n da Administraci?n da Comunidade Aut?noma da Rioxa.

Comunidade Aut?noma de Canarias

Orde de 31 de xullo de 2013, pola que se establece o marco com?n e as directrices b?sicas da pol?tica de seguridade da informaci?n no ?mbito da Administraci?n Electr?nica da Administraci?n P?blica da Comunidade Aut?noma de Canarias.

Xunta de Andaluc?a

Decreto 1/2011, de 11 de xaneiro, polo que se establece a pol?tica de seguridade das tecnolog?as da informaci?n e comunicaci?ns na Administraci?n da Xunta de Andaluc?a.

Xunta de Andaluc?a

19 xu?o 2017

Decreto 70/2017, de 6 de xu?o, polo que se modifica o Decreto 1/2011, de 11 de xaneiro, polo que se establece a pol?tica de seguridade das tecnolog?as da informaci?n e comunicaci?ns na Administraci?n da Xunta de Andaluc?a.

Entidades locais

Outras Instituci?ns

Xunta Xeral do Principado de Asturias

Pol?tica de Seguridade da Xunta Xeral do?Principado de Asturias

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral