accesskey_mod_content

Guies de l'Observatori d'Accessibilitat

Diferents guies pràctiques i manuals que pretenen ser una ajuda per a la gestió i manteniment de l'accessibilitat en documents, aplicacions mòbils i també en els portals web de l'administració –coordinades dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web–.

Guies pràctiques de l'Observatori d'Accessibilitat Web. Guies adaptades a EN 301 549:2018 (equivalent a WCAG 2.1)

Guia de validació d'accessibilitat Web (2019)

01 febrer 2019

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica. Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, febrer de 2019.- 1 fitxer PDF de 78 p. (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-047-4 ;  NIPO MINHAC: 185-19-105-3

 • NOTA: Guia d'ajuda sobre com realitzar les validacions d'accessibilitat durant els diferents cicles de vida d'un portal o lloc web. Dirigida a desenvolupadors, editors de contingut i avaluadors responsables de vetlar pel compliment dels requisits d'accessibilitat en un lloc web.

 •   Observatori d'Accessibilitat • Guies Pràctiques

 • Accessibilitat

Guia d'accessibilitat en Seus Electròniques (2019)

01 febrer 2019

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica. Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, febrer de 2019.- 1 fitxer PDF de 66 p.(Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-044-8 ; NIPO MINHAC: 185-19-101-1

 • Accessibilitat
 • Servicis electrònics

Gestió de l'accessibilitat en gestors de continguts (2019)

01 febrer 2019

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica. Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, febrer de 2019.- 1 fitxer PDF de 42 p.(Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-043-2 ; NIPO MINHAC: 185-19-103-2

 • NOTA: Guia d'accessibilitat per a la gestió de l'accessibilitat en gestors de continguts. Guia d'ajuda per a tècnics administradors de llocs web que oferix una visió general de la gestió de l'accessibilitat pròpia dels gestors de continguts per a aconseguir llocs web accessibles.

Observatori d'Accessibilitat • Guies Pràctiques

 • Accessibilitat

Guia de qüestions bàsiques d'accessibilitat per als editors finals de continguts (2019)

01 febrer 2019

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica. Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, febrer de 2019.- 1 fitxer PDF de 37 p. (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-046-9 ; NIPO MINHAC: 185-19-104-8

 • NOTA: Guia d'ajuda per als editors finals de contingut en la qual s'arrepleguen les qüestions d'accessibilitat que s'han de tindre en compte per a l'edició de llocs web accessibles.

 • Accessibilitat

Guia d'adaptació a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 (2018)

01 desembre 2018

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, desembre de 2018.- 1 fitxer PDF de 25 p. (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-045-3 ; NIPO MINHAC: 185-19-102-7

 • Accessibilitat

Guia per a la inserció de subtítols en videos de Youtube (2018)

01 setembre 2018

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, setembre de 2018.- 1 fitxer PDF de 24 p. (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-016-3 ; NIPO MINHAC: 185-19-065-6

 • Accessibilitat

Guies pràctiques de l'Observatori d'Accessibilitat Web. Guies adaptades a la norma UNIX 139803:2012

Guies pràctiques de l'Observatori d'Accessibilitat Web. Guies adaptades a la norma UNIX 139803:2004

Guies adaptades a la norma UNIX 139803:2004

Estos continguts van ser preparats considerant les indicacions i terminologies de la norma UNIX 139803:2004.
Estos continguts es van actualitzar per a  arreplegar el nou estàndard UNIX 139803:2012

Observatori d'Accessibilitat. Accessibilitat d'aplicacions mòbils (apps)

Guia d'accessibilitat d'aplicacions mòbils (APPS) (2017)

01 desembre 2017

portada observatori accessibilitat

Publicació elaborada per Juan Aguado Delgado i Francisco Javier Estrada Martínez per a la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Esta guia s'ha realitzat amb el suport de la Xarxa de Cooperació ESVI-AL, de la Comunitat Autònoma de Madrid i de la Universitat d'Alcalá (UAH) .- © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, desembre de 2017.- 1 pdf de 72 p. (col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 169-17-202-8

 • Accessibilitat

Observatori d'Accessibilitat. Accessibilitat en PDF i documents ofimàtics

Guia d'accessibilitat en documents PDF (2014)

01 desembre 2014

portada observatori accessibilitatPromogut per la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) .- © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, desembre de 2014.- 1 pdf de 84 p. (col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 630-14-223-7

 • Accessibilitat

Observatori d'Accesilidad Web. Metodologia

Metodologia de l'Observatori d'Accessibilitat Web UNIX 139803:2012. Versió 2 (aprovada a l'abril 2018) (2018)

01 maig 2018

Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). - © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, maig de 2018. (Esta versió 2 es va aprovar a l'abril de 2018) .- 1 PDF de 74 p. (col·lecció: administració electrònica). NIPO: 169-18-061-1

Es realitza un resum executiu de l'obra en anglés:

Abstract of the metodology of the web accessibility observatory UNIX 139803:2012. Version 2 (April 2017) (PDF - 1,07 MB)(Obri en nova finestra)

Informació complementària: Observatori d'Accessibilitat Web i també les publicacions oficials de: Guies de l'Observatori d'Accessibilitat