accesskey_mod_content

Guías do Observatorio de Accesibilidade

Diferentes guías prácticas e manuais que pretenden ser unha axuda para a xestión e mantemento da accesibilidade en documentos, aplicacións móbiles e tamén nos portais web da administración –coordinadas dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web–.

Guías prácticas do Observatorio de Accesibilidade Web. Guías adaptadas a EN 301 549:2018 (equivalente a WCAG 2.1)

Guía de validación de accesibilidade Web (2019)

01 febreiro 2019

portada observatorio accesibilidade Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 2ª edición electrónica. Edita,© Ministerio de Política Territorial e Función Pública [e] Ministerio de Facenda, febreiro de 2019.- 1 ficheiro PDF de 78 p. (Colección: Administración electrónica). NIPO MPTFP: 277-19-047-4 ;  NIPO MINHAC: 185-19-105-3

 • NOTA: Guía de axuda sobre como realizar as validacións de accesibilidade durante os diferentes ciclos de vida dun portal ou sitio web. Dirixida a desenvolvedores, editores de contido e avaliadores responsables de velar polo cumprimento dos requisitos de accesibilidade nun sitio web.

 •   Observatorio de Accesibilidade • Guías Prácticas

 • Accesibilidade

Guía de accesibilidade en Sedes Electrónicas (2019)

01 febreiro 2019

portada observatorio accesibilidade Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 2ª edición electrónica. Edita,© Ministerio de Política Territorial e Función Pública [e] Ministerio de Facenda, febreiro de 2019.- 1 ficheiro PDF de 66 p.(Colección: Administración electrónica). NIPO MPTFP: 277-19-044-8 ; NIPO MINHAC: 185-19-101-1

 • Accesibilidade
 • Servizos electrónicos

Xestión da accesibilidade en xestores de contidos (2019)

01 febreiro 2019

portada observatorio accesibilidade Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 2ª edición electrónica. Edita,© Ministerio de Política Territorial e Función Pública [e] Ministerio de Facenda, febreiro de 2019.- 1 ficheiro PDF de 42 p.(Colección: Administración electrónica). NIPO MPTFP: 277-19-043-2 ; NIPO MINHAC: 185-19-103-2

 • NOTA: Guía de accesibilidade para a xestión da accesibilidade en xestores de contidos. Guía de axuda para técnicos administradores de sitios web que ofrece unha visión xeral da xestión da accesibilidade propia dos xestores de contidos para conseguir sitios web accesibles.

Observatorio de Accesibilidade • Guías Prácticas

 • Accesibilidade

Guía de cuestións básicas de accesibilidade para os editores finais de contidos (2019)

01 febreiro 2019

portada observatorio accesibilidade Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). 2ª edición electrónica. Edita,© Ministerio de Política Territorial e Función Pública [e] Ministerio de Facenda, febreiro de 2019.- 1 ficheiro PDF de 37 p. (Colección: Administración electrónica). NIPO MPTFP: 277-19-046-9 ; NIPO MINHAC: 185-19-104-8

 • NOTA: Guía de axuda para os editores finais de contido na que se recollen as cuestións de accesibilidade que se deben ter en conta para a edición de sitios web accesibles.

 • Accesibilidade

Guía de adaptación a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0 (2018)

01 decembro 2018

portada observatorio accesibilidade Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita,© Ministerio de Política Territorial e Función Pública [e] Ministerio de Facenda, decembro de 2018.- 1 ficheiro PDF de 25 p. (Colección: Administración electrónica). NIPO MPTFP: 277-19-045-3 ; NIPO MINHAC: 185-19-102-7

 • Accesibilidade

Guía para a inserción de subtítulos en vídeos de Youtube (2018)

01 setembro 2018

portada observatorio accesibilidade Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita,© Ministerio de Política Territorial e Función Pública [e] Ministerio de Facenda, setembro de 2018.- 1 ficheiro PDF de 24 p. (Colección: Administración electrónica). NIPO MPTFP: 277-19-016-3 ; NIPO MINHAC: 185-19-065-6

 • Accesibilidade

Guías prácticas do Observatorio de Accesibilidade Web. Guías adaptadas á norma UNE 139803:2012

Guías prácticas do Observatorio de Accesibilidade Web. Guías adaptadas á norma UNE 139803:2004

Observatorio de Accesibilidade. Accesibilidade de aplicacións móbiles (apps)

Guía de accesibilidade de aplicacións móbiles (APPS) (2017)

01 decembro 2017

portada observatorio accesibilidade

Publicación elaborada por Juan Augado Delgado e Francisco Javier Estrada Martínez para a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Esta guía realizouse co apoio da Rede de Cooperación ESVI-Ao, da Comunidade Autónoma de Madrid e da Universidade de Alcalá (UAH) .- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, decembro de 2017.- 1 pdf de 72 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 169-17-202-8

 • Accesibilidade

Observatorio de Accesibilidade. Accesibilidade en PDFs e documentos ofimáticos

Guía de accesibilidade en documentos PDF (2014)

01 decembro 2014

portada observatorio accesibilidadePromovido pola Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) .- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, decembro de 2014.- 1 pdf de 84 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 630-14-223-7

 • Accesibilidade

Observatorio de Accesilidad Web. Metodoloxía

Metodoloxía do Observatorio de Accesibilidade Web UNE 139803:2012. Versión 2 (aprobada en abril 2018) (2018)

01 maio 2018

Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). - © Ministerio de Facenda e Función Pública. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, maio de 2018. (Esta versión 2 aprobouse en abril de 2018) .- 1 PDF de 74 p. (colección: administración electrónica). NIPO: 169-18-061-1

Realízase un resumo executivo da obra en inglés:

Abstract of the metodology of the web accessibility observatory UNE 139803:2012. Version 2 (April 2017) (PDF - 1,07 MB)(Abre en nova xanela)

Información complementaria: Observatorio de Accesibilidade Web e tamén as publicacións oficiais de: Guías do Observatorio de Accesibilidade