accesskey_mod_content

Publicacións propias

  • Publicacións oficiais na colección editorial: "administración electrónica"

    Relación alfabética de publicacións realizadas no marco do programa editorial do ministerio

  • Material de divulgación: folletos, trípticos

  • Outras publicacións

    Selección de publicacións noutras coleccións editoriais da Secretaría de Estado e ministerios de adscrición que teñen especial relevancia en materia de administración electrónica

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral