accesskey_mod_content

Publicat l'informe REGNA 2018

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

21 novembre 2018

Logo de l'Informe REGNA

S'ha publicat l'Informe REGNA 2018, que presenta l'anàlisi dels indicadors més significatius del sector TIC de l'any 2017 en l'Administració General de l'Estat

Ja està disponible per a la seua consulta l'Informe Informe REINA 2018 amb l'anàlisi dels indicadors més representatius de la situació i ús dels sistemes i tecnologies de la Informació i Comunicacions en l'AGE, així com del personal TIC emprat. La informació s'ha actualitzat a 1 de gener de 2018, sent el període d'enquesta el correspon a l'any 2017.

La Comissió d'Estratègia TIC (creada per Reial decret 806/2014, de 26 de setembre) té entre les seues funcions “actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital" i és el responsable de l'elaboració d'este Informe.

REINA es vé publicant amb periodicitat anual des de 1988 però en esta edició, a diferència de les anteriors, no s'ha publicat de forma conjunta amb l'informe de l'Administració electrònica en l'Administració Local ( IRIA ), atés que es procedirà a la seua publicació com a informes separats

L'informe sobre la base de les dades que proporcionen les organitzacions de l'Administració General de l'Estat, Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social, Agències Estatals, Entitats Públiques Empresarials i altres Organismes Públics participants. En ell s'analitzen  diferents aspectes relacionats amb els gastos TIC, el parc informàtic actualitzat de l'AGE, programari utilitzat, personal TIC emprat i una breu descripció de l'avanç de l'administració en xarxa.

Respecte als resultats, durant l'exercici 2017 en l'Administració General de l'Estat, els gastos TIC van aconseguir els 1.439 milions d'euros, xifra que representa un decremento del 9,5% enfront dels 1.592 milions de 2016. Trenca, així, la tendència alcista dels últims quatre anys i se situa per davall de 2015.

Excloent els gastos de telecomunicacions, el volum total de gastos informàtics va aconseguir els 1.182 milions d'euros un 10,6% inferior al passat any. La partida de servicis informàtics és la que més ha disminuït respecte de l'any anterior, pràcticament un 30%, situant-se en quasi 515 milions d'euros.

Esta edició no inclou l'informe IRIA , ja que aquest estudi ha sigut actualitzat a fi de contemplar les noves tendències en Administració electrònica, i es publica per separat.

Les xifres arreplegades en l'informe REINA es publiquen també en els formats procesables XLSX i ODS que formen part de la nostra política RISP. L'informe complet pot descarregar-se en  el   Observatori d'Administració Electrònica .

  • Observatori d'Administració Electrònica