accesskey_mod_content

Publicado o informe REINA 2018

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 novembro 2018

Logo do Informe REINA

Publicouse o Informe REINA 2018, que presenta a análise dos indicadores máis significativos do sector TIC do ano 2017 na Administración Xeral do Estado

Xa está dispoñible para a súa consulta o Informe REINA 2018 coa análise dos indicadores máis representativos da situación e uso dos sistemas e tecnoloxías da Información e Comunicacións na AGE, así como do persoal TIC empregado. A información actualizouse ao 1 de xaneiro de 2018, sendo o período de enquisa o corresponde ao ano 2017.

A Comisión de Estratexia TIC (creada por Real Decreto 806/2014, do 26 de setembro) ten entre as súas funcións “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital" e é o responsable da elaboración deste Informe.

REINA vén publicando con periodicidade anual desde 1988 pero nesta edición, a diferenza das anteriores, non se publicou de forma conxunta co informe da Administración electrónica na Administración Local ( IRIA ), dado que se procederá á súa publicación como informes separados

O informe con base nos datos que proporcionan as organizacións da Administración Xeral do Estado, Organismos Autónomos, Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, Axencias Estatais, Entidades Públicas Empresariais e outros Organismos Públicos participantes. Nel analízanse  diferentes aspectos relacionados cos gastos TIC, o parque informático actualizado da AGE, software utilizado, persoal TIC empregado e unha breve descrición do avance da administración en rede.

Respecto dos resultados, durante o exercicio 2017 na Administración Xeral do Estado, os gastos TIC alcanzaron os 1.439 millóns de euros, cifra que representa un decremento do 9,5% fronte aos 1.592 millóns de 2016. Rompe, así, a tendencia alcista do últimos catro anos e sitúase por baixo de 2015.

Excluíndo os gastos de telecomunicacións, o volume total de gastos informáticos alcanzou os 1.182 millóns de euros un 10,6% inferior ao pasado ano. A partida de servizos informáticos é a que máis diminuíu respecto do ano anterior, practicamente un 30%, situándose en case 515 millóns de euros.

Esta edición non inclúe o informe IRIA , xa que este estudo foi actualizado con obxecto de contemplar as novas tendencias en Administración electrónica, e publícase por separado.

As cifras recollidas no informe REINA publícanse tamén nos formatos procesables XLSX e ODS que forman parte da nosa política RISP. O informe completo pode descargarse en  o   Observatorio de Administración Electrónica .

  • Observatorio de Administración Electrónica