accesskey_mod_content

Audiència pública del Reial decret de desenvolupament de les lleis 39 i 40/2015

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

23 maig 2018

El tràmit d'audiència pública es trobarà obert fins al pròxim 15 de juny per a recepció de comentaris

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per objecte recaptar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtindre quantes aportacions addicionals puguen realitzar altres persones o entitats.

Per a l'àmbit de l'administració electrònica i la transformació digital resulta d'especial importància el "Projecte de Reial decret pel qual es desenvolupen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en matèria d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics"

El tràmit d'Audiència i Informació Pública respecte d'este projecte de Reial decret i el seu MAIN es troba disponible a través de la web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública:

http://www.minhafp.gob.es/es-es/normativa%20i%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/normasentramitacion.aspx

La recepció d'aportacions estarà oberta fins al pròxim 15 de juny de 2018.

  • Lleis 39 i 40