accesskey_mod_content

Nova Guia CCN-STIC de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

23 desembre 2015

Logo ENS

El Centre Criptològic Nacional (CCN) ha fet pública la Guia CCN-STIC 809 sobre Declaració i Certificació de Conformitat amb l'ENS i distintius de compliment.

El Centre Criptològic Nacional (CCN) ha fet pública la Guia CCN-STIC 809 sobre Declaració i Certificació de Conformitat amb l'ENS i distintius de compliment. La Guia articula el corresponent Esquema de Declaració i Certificació de Conformitat amb l'ENS, determinant les condicions per a aconseguir aquell compliment normatiu, tenint en compte que l'article 41 de l'ENS assenyala: "Publicació de conformitat. Els òrgans i Entitats de Dret Públic donaran publicitat en les corresponents seus electròniques a les declaracions de conformitat, i als distintius de seguretat dels quals siguen creditors, obtinguts respecte al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat".

Així doncs, el document assenyala quin ha de ser l'aspecte i el contingut de les declaracions de conformitat i distintius de seguretat esmentats en el citat article 41, qui pot sol·licitar-los, qui pot concedir-los i com han de fer-se visibles en els espais públics tecnològics dels organismes afectats o en els privats dels operadors econòmics concernits.

El document inclou els següents capítols:

 • Introducció
 • La Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat:
  • Criteris de determinació de la conformitat
  • Procediments de determinació de la conformitat
 • Publicitat de la Conformitat
  • Esquema de declaració i certificació de la conformitat amb l'ENS
  • Declaració de conformitat
  • Certificació de conformitat
  • Solucions i Servicis prestats pel sector públic
 • Annex A: Models de declaració i segell de conformitat amb l'ENS
 • Annexe B: Models de certificació i segell de conformitat amb l'ENS

Este document forma part del conjunt de normes desenvolupades pel Centre Criptològic Nacional per a la implementació de l'Esquema Nacional de Seguretat (CCN-STIC-800) sent aplicable per a l'Administració Pública i tenint com a objecte la protecció dels servicis prestats als ciutadans i entre les diferents administracions.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

 • Seguretat