accesskey_mod_content

Nova Guía CCN-STIC de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 decembro 2015

Logo ENS

O Centro Criptolóxico Nacional (CCN) fixo pública guíaa CCN-STIC 809 sobre Declaración e Certificación de Conformidade co ENS e distintivos de cumprimento.

O Centro Criptolóxico Nacional (CCN) fixo pública guíaa CCN-STIC 809 sobre Declaración e Certificación de Conformidade co ENS e distintivos de cumprimento. A Guía articula o correspondente Esquema de Declaración e Certificación de Conformidade co ENS, determinando as condicións para alcanzar aquel cumprimento normativo, tendo en conta que o artigo 41 do ENS sinala: "Publicación de conformidade. Os órganos e Entidades de Dereito Público darán publicidade nas correspondentes sedes electrónicas ás declaracións de conformidade, e aos distintivos de seguridade dos que sexan acredores, obtidos respecto ao cumprimento do Esquema Nacional de Seguridade".

Así pois, o documento sinala cal debe ser o aspecto e o contido das declaracións de conformidade e distintivos de seguridade mencionados no citado artigo 41, quen pode solicitalos, quen pode concedelos e como deben facerse visibles nos espazos públicos tecnolóxicos dos organismos afectados ou nos privados dos operadores económicos concernidos.

O documento inclúe os seguintes capítulos:

 • Introdución
 • A Conformidade co Esquema Nacional de Seguridade:
  • Criterios de determinación da conformidade
  • Procedementos de determinación da conformidade
 • Publicidade da Conformidade
  • Esquema de declaración e certificación da conformidade co ENS
  • Declaración de conformidade
  • Certificación de conformidade
  • Solucións e Servizos prestados polo sector público
 • Anexo A: Modelos de declaración e selo de conformidade co ENS
 • Anexo B: Modelos de certificación e selo de conformidade co ENS

Este documento forma parte do conxunto de normas desenvolvidas polo Centro Criptolóxico Nacional para a implementación do Esquema Nacional de Seguridade (CCN-STIC-800) sendo de aplicación para a Administración Pública e tendo como obxecto a protección dos servizos prestados aos cidadáns e entre as diferentes administracións.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Seguridade