accesskey_mod_content

Les guies de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'actualitzen a WCAG 2.1

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

15 febrer 2019

Logo de l'Observatori d'Accessibilitat Web

S'han revisat les guies existents i s'han actualitzat aquelles a les quals afecta el nou estàndard WCAG 2.1. A més, també s'ha actualitzat la guia de validació de l'accessibilitat per a adaptar-la a requeriments europeus.

El 20 de setembre de 2018 va entrar en vigor el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) , que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/21022(Obri en nova finestra) .

En el Reial decret s'establixen com a requisits d'accessibilitat a complir els indicats en la norma harmonitzada que la Comissió Europea ha publicat el 21 de desembre de 2018 mitjançant la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048. Este estàndard harmonitzat està basat en l'última versió de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Obri en nova finestra) “Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC” que al seu torn, a un nivell tècnic, convergix en última instància amb les noves WCAG 2.1(Obri en nova finestra) del W3C (Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web).

Baix este nou marc, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a través de l'Observatori d'Accessibilitat Web, ha adaptat les guies prèviament existents que es veuen afectades pels nous requisits de l'estàndard harmonitzat i, per tant, per les WCAG 2.1. Estes noves versions de les guies les podrà trobar en la secció " Guies Pràctiques " dins dels "Materials d'ajuda" en el portal d'Administració electrònica - PAe.

A continuació es presenten les noves guies:

  • Guia d'Accessibilitat en Seus Electròniques: L'objectiu d'esta guia és el d'ajudar als tècnics responsables del desenvolupament de Seus electròniques en la tasca d'incloure mecanismes de tramitació electrònica, de tal forma que estos siguen accessibles segons els requisits que dicten les normatives vigents, permetent així l'accés a ells a tots els usuaris, independentment de les seues pròpies limitacions o les derivades del seu entorn.
  • Guia de qüestions bàsiques d'Accessibilitat per als Editors Finals de Continguts: L'objecte d'esta guia és el d'oferir una visió general de la gestió de l'accessibilitat usant gestors de contingut, destacant especialment el paper crític que juguen els editors finals de contingut. Pretén ser una ajuda per a estos editors finals de contingut en la qual s'arrepleguen les qüestions d'accessibilitat que han de tindre en compte en l'edició diària dels continguts i així aconseguir llocs accessibles.
  • Guia d'Accessibilitat en Gestors de Contingut: L'objecte d'esta guia és el d'oferir una visió general de la gestió de l'accessibilitat pròpia dels gestors de contingut. Pretén ser una ajuda per a tècnics administradors de llocs web, en la qual s'arrepleguen les qüestions d'accessibilitat que han de tindre en compte i implementar en un gestor de continguts per a aconseguir llocs accessibles.

A més, també s'ha preparat una nova versió de la Guia de Validació d'Accessibilitat Web. L'objectiu de la guia és servir de referència per a dur a terme processos d'avaluació o revisió d'accessibilitat dels continguts d'un lloc web, recolzant-se para açò en diverses ferramentes automàtiques i manuals, durant els diferents cicles de vida. Esta guia pretén ser d'utilitat tant a desenvolupadors, editors de contingut o un altre personal, en general, que estiga relacionat amb la validació dels objectius d'accessibilitat d'un lloc web des del moment inicial del seu disseny fins a la gestió de continguts i monitoratge durant la fase de producció del mateix.  En este cas, a més de realitzar l'alineament amb les noves WCAG 2.1 i actualitzar la relació de ferramentes disponibles, s'han introduït els requisits per a revisions d'accessibilitat segons el RD 1112/2018 i a més els condicionants imposats per Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) respecte de les revisions d'accessibilitat en profunditat. Estos requisits hauran de ser aplicats per tots els llocs web de les Administracions Públiques.

No obstant açò, continu pendent de definició i consens el format que tindran els "Informes de revisió de l'accessibilitat" especificats en el RD 1112/20018. Mentre este format, les revisions que es duguen a terme es reflectiran en un format lliure.

Estes guies s'unixen a les també recentment publicades Guia d'adaptació a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0, que el seu objectiu és ajudar als responsables de llocs web i aplicacions alineats a les WCAG 2.0 a adaptar-los a les noves WCAG 2.1; i la Guia per a la inserció de subtítols en Youtube, que el seu objectiu és ajudar als editors de contingut en la inserció, edició i exportació de subtítols.

  • Accessibilitat