accesskey_mod_content

Diccionari de conceptes i termes de l'Administració Electrònica

El diccionari, en el seu 7ª edició de maig 2021, conté 9.131 veus entre termes principals i remissions, sent 3.242 les principals i 5.847 les secundàries o ‘veure’ que porten al lector de la seua forma de plantejar la cerca a l'accepció normalitzada del que desitja localitzar. La seua difusió va començar en 2017.

Es tracta d'una recopilació de conceptes i termes que engloben l'estrictament administratiu i la ‘transformació digital ampliada’ incloent la que dona suport a l'Administració de Justícia, la societat de la informació, els contractes públics, la factura electrònica, el servici d'informació immediata, la firma biomètrica, els pagaments en diferents modalitats, el tele treballe i la tele presencia i fins a processos àdhuc no regulats com a xarxes socials, vot, obliteración de documents, documents subjectes a condicions de lectura, etc. A més, inclou tot el rellevant de Transparència i Bon Govern, Protecció de Dades, Reutilització d'Informació del Sector Públic, Accessibilitat.

Potencia l'aspecte analític pel qual es localitza el concepte per la seua expressió literal (dispositiu electrònic) o les seues denominacions en llenguatge natural (telèfon mòbil, ‘smartphone’, tauleta o targeta criptogràfica o xip) així com assumptes ‘ocults’ en la literalitat dels sintagmes (Obligació de relacionar-se per mitjans electrònics al que s'accedix també per ‘col·legiats’, empleats públics’ o ‘funcionaris’).

Arreplega l'ampli repertori de normes que componen el Codi de l'Administració Electrònica publicat pel BOE i alguns textos més. En concret, articles de 12 directives de la UE, 17 reglaments de la UE, 47 lleis (ordinàries, orgàniques, per RDLey o RDLegislativo) i 47 Reials decrets.

Esta edició en concret arreplega el Reglament de l'Administració Electrònica (REVA) aprovat per RD 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el qual desenvolupa reglamentàriament de manera conjunyix les lleis: Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Este diccionari va dirigit a un públic ampli interessat en l'administració electrònica (AE) o digital com a hora és denominada, siga o no expert en la matèria, amb perfil tant tecnòleg, de gestió o jurídic i en qualsevol cas a tot aquell que necessita trobar alguna cosa precís, descobrir les limites dels conceptes, la qual cosa determinen els articles de les normes sobre el particular, així com conéixer altres detalls com a termes tècnics, servicis posats a disposició, normativa tècnica, i institucions amb capacitat normativa o d'execució, en matèria d'administració electrònica.

Obra elaborada per D. Miguel Solano Gadea per a la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) coeditada per Ministeri d'Hisenda i el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital en Col·lecció Administració Electrònica(Obri en nova finestra) . Es realitza en formats electrònics:

Diccionari de conceptes i termes de l'administració electrònica nou

Diccionari de conceptes i termes de l'administració electrònica nou

L'autor en el seu web ViCoTAe ha preparat un suplement de lliure descàrrega, com a producte derivat. Es tracta del Repertori de Referències Directes i Croades , molt útil per a buscar lliure en fitxer pdf.

           

 

Enllaces relacionatsEnllaços relacionats