Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Client de firma electrònica d'@firma

 • Fecha Puesta en Producció:

  01/03/2007

  Descripció Funcional

  La suite de productes del Client de Firma és una ferramenta de Firma Electrònica. En la seua versió principal funciona executant l'aplicació d'escriptori Autofirma i en els entorns mòbils fent ús d'apps mòbils (Android i iOS). Permet realitzar firmes CadES, XAdES, PADES, PDF, ODF i OOXML

  La suite de productes del Client de Firma s'allibera com a programari lliure de fonts obertes amb una llicència: GNU GPL versió 2 i EUPL v1.1 . Per a més informació, o si vol participar en la forja de desenvolupament, poden consultar la secció Comunitat .

  La suite de productes del Client de Firma fa ús dels certificats digitals X.509 i de les claus privades associades als mateixos que estiguen instal·lats en el repositori (keystore) del navegador web (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Crome, Safari) o el sistema operatiu així com dels quals estiguen en dispositius (targetes intel·ligents, USBKey) configurats en el mateix (el cas dels DNI-i).

  El Client de Firma, és una aplicació que s'executa en client (en l'ordinador de l'usuari, no en el servidor Web). Açò és així per a evitar que la clau privada associada a un certificat haja de “eixir” del contenidor de l'usuari (targeta, dispositiu USB o navegador) situat en el seu PC. De fet, mai arriba a eixir del navegador, el Client li envia les dades a firmar i este els retorna firmats.

  El Client de Firma conté les interfícies i components web necessaris per a la realització dels següents processos (a més d'altres auxiliars com a càlculs d'hash, lectura de fitxers, etc…):

  • Firma de fitxers binaris.
  • Multifirma massiva de fitxers.
  • Cosignatura (CoSignature) : Multisignatura al mateix nivell.
  • Contrasignatura (CounterSignature) : Multisignatura en cascada.

  Com a complement al client de firma, es troba un client de xifrat que ens permet realitzar les funcions d'encriptació i desencriptació de dades atenent a diferents algoritmes i configuracions. A més permet la generació de sobres digitals.

  Requisits:

  Per a obtindre el codi font del Client @firma , pot descarregar-ho des de l'Àrea Àrea de Descàrregues - Codi Font .

  Si desitja els binaris firmats pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, pot obtindre-ho de l'Àrea Àrea de descàrregues - Desplegue firmat MINHAP , solament per a usuaris registrats de les Administracions Públiques. Per a la resta d'usuaris estan disponibles binaris firmats amb certificat de proves, des de l'Àrea de descàrregues.

  Per a utilitzar els servicis de validació de firmes i certificats realitzats amb el client contra la plataforma @firma és necessari estar connectat a la Xarxa Administrativa SARA.

   Objetivos i avantatges:

  Objectiu del client:

  L'objectiu d'este sistema és proporcionar a les Administracions Públiques un programari llest per a instal·lar, que permeta integrar fàcilment els servicis de firma electrònica de les diferents aplicacions administratives. Es pretén agilitzar la inclusió de la firma electrònica en les aplicacions de l'administració, i independitzar estes de la complexitat derivada de l'ús de diferents sistemes operatius, navegadors, dispositius i versions de la maquina virtual java.

  Com a complement a les funcionalitats del Client de Firma és possible utilitzar els servicis de la plataforma @firma del MINHAP, així com la ferramenta VALIDe , per a comprovar que el certificat emprat és un certificat vàlid i no revocat, tenint, d'esta forma, plena validesa per a identificar al seu propietari.

  Poden revisar el document " Annexe - Proveïdors de servicis de certificació " per a conéixer els certificats suportats pels servicis citats.

  Quan es realitzen tràmits telemàtics en les administracions públiques, és necessari la firma de documents de diferent tipus. El Client @firma permet la firma de documents, independentment del seu format, mitjançant estàndards avançats de firma com a XAdES, CAdES, PAdES, PDF, ODF o OOXML.

  Els beneficis que el client aporta als organismes són:

  • Reducció de costos: el servici permet optimitzar el cost dels desenvolupaments que requerisquen realitzar firma o identificació mitjançant certificats.
  • Reducció de temps de desenvolupament d'aplicacions d'administració electrònica.
  • Reducció de complexitat: Fa transparent per a les aplicacions l'ús de diferents formats de firma electrònica com a PKCS#7, CMS, XML signature, XAdES, CAdES, PAdES, PDF, ODF i OOXML
  • Interoperabilitat: es resolen els problemes d'operació en diferents sistemes operatius, navegadors i entorns mòbils.
  • Es pot disposar d'un únic client de firma per a totes les aplicacions de l'organisme, independentment del tipus de firma que usen.
  • Evita problemes d'usuaris de diferents instal·lacions de programari incompatibles entre si.
  • Homogeneïtzació: de sistemes de firma electrònica amb vista als ciutadans, amb un interfície i funcionament similar per a diferents aplicacions.
  • Innovació: El Client d'@firma és el primer paquet de firma electrònica en client, independent del servici web, disponible per a entorns mòbils, distribuible a totes les Administracions Públiques del país gratuïtament.
  • Compatibilitat amb @firma. Totes les firmes generades pel Client d'@firma, són verificables per la plataforma de validació @firma.
  • Neutralitat tecnològica: Actualització del client a noves versions de navegadors, sistemes operatius i màquines virtuals de java, evitant estos desenvolupaments als organismes. Els organismes solament hauran d'integrar les successives versions del client en els seus sistemes.
  • La interoperabilitat amb els servicis proporcionats per les Administracions Públiques. Es fa extensible la interoperabilitat a l'àmbit Europeu i al dels seus organismes i institucions en ser contemplades les especificacions de compatibilitat amb la Unió Europea.

  Descripció Tècnica

   

  Els requisits mínims per a l'ús del Client @firma són els següents:

  1. Requisits en Entorn Servidor:

  • Servidor d'aplicacions JEE compatible amb Servlets de Java.
   • Apache Tomcat, Oracle GlassFish, RedHat JBoss, IBM WebSphere, Oracle Application Server, etc.
  • JRE 1.6 o superior (recomanada última versió disponible de Java 7) amb JEE 5 com a mínim.

  És possible realitzar un desplegament del MiniApplet @firma en un sistema servidor que explique únicament amb un servidor Web (com Apache Web Server) o amb un servidor d'aplicacions no compatible amb JEE (com Microsoft Internet Information Server, IIS).

   

  2. Requisits en Entorn Client:

   miniaplicació @firma:

   Entorn d'execució de Java:

  • Java ES 6 Update 38 (1.6.0_38) o superior, en 32 bits (x86).
   • Es recomana adoptar Java 8 o si no fóra possible usar almenys Java 6o45 o 7o76.
   • En Apple OS X no se suporta (per obsolescència) la versió 6 del JRE d'Apple, sent necessari usar les versions 7 o 8 del JRE d'Oracle.
  • Java ES 7 Update 10 (1.7.0_10) o superior.
   • Es recomana adoptar Java 8 o si no fóra possible usar almenys Java 7o76.
   • En 32 (x86) o 64 (x64/AMD64) bits segons l'arquitectura del navegador Web.
   • En Internet Explorer es recomana sempre usar versions de 32 bits.
  • Java ES 8
   • Es recomana usar almenys la versió 8o51.
   • En 32 (x86) o 64 (x64/AMD64) bits segons l'arquitectura del navegador Web.
   • En Internet Explorer es recomana sempre usar versions de 32 bits.

  Sistema operatiu:

  • Windows XP SP3, Vista SP2, 7 SP1, 8 o superior, en 32 (x86) o 64 (x64) bits.
   • Se recomienda abandonar Windows XP en favor de Windows 7 o superior.
   • Windows Server 2003 R2 SP2 o superior, en 32 (x86) o 64 (x64) bits.
  • Linux 2.6 o superior (suport prestat per a Ubuntu i Guadalinex), en 32 (x86) o 64 (x64/AMD64) bits.
   • Es recomana almenys un Linux basat en la versió 3 o superior del nucli (Linux Kernel).
  • Apple OS X Yosemite (10.10.5 o superior) o El Capità (10.11.1).

  Navegador Web:

  • Mozilla Firefox 4.0 o superior
   • En Windows únicament se suporta Firefox en 32 bits.
  • Google Chrome versions de la 15 a la 41. A partir de, Chrome 41, és necessari tindre prèviament instal·lat el programa AutoFirma en el sistema de l'usuari.
  • Apple Safari 6.2 o superior (soporte prestado únicamente para la versión OS X).
  • Microsoft Internet Explorer 8 o superior (es recomana usar sempre versions de 32 bits). Nota per a usuaris de Firefox 9 o superior i Windows XP o Windows Server 2003: La càrrega del magatzem de claus i certificats de Firefox 9 o superior per part de la miniaplicació @firma necessita que el sistema tinga instal·lat els entorns d'execució redistribuibles de Microsoft Visual C++ 2005 i 2013.

   

  Autofirma:

  Sistema Operatiu

  • Microsoft Windows 7 o superior.
   • Suportat directament en 7, 8, 8.1 i 10.
   • En 32 o 64 bits.
  • Apple US X 10.11 o superior.
   • Suportat directament en 10.11 i 10.11.1.
  • Linux
   • Guadalinex, Ubuntu.

  Navegadores Web (per a la invocació per protocol)

  • Microsoft Windows
   • Google Chrome 46 o superior.
   • Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.
   • Microsoft Internet Explorer 11 (no s'admeten les maneres de compatibilitat amb versions anteriors, ni cap altra versió anterior).
   • Microsoft Edge v20.
  • Linux
   • Mozilla Firefox 41.0.1 o superior.
  • Apple US X
   • Apple Safari 9.0 o superior.

  En entorns US X i Windows no és necessari que l'usuari tinga instal·lat un entorn d'execució de Java. En Linux es necessita un entorn d'execució de Java de Oracle o OpenJDK (marcat com a dependència en l'instal·lador integrat d'AutoFirma).

  És requisit previ la instal·lació de l'última versió d'AutoFirma (mitjançant el seu instal·lador integrat).

   

  Interfície StandAlone:

  • Windows: Java 6 i Java 7
  • Linux: Java 6, Java 7, OpenJDK
  • MacOS X: Apple Java 6, Oracle Java 7

   

  Firma Movil:

   Firm@ Móvil és la família d'aplicacions per a dispositius mòbils del Client @firma. Gràcies a Firm@ Móvil és possible utilitzar, des dels navegadors Web mòbils, tot i que estos manquen de suport d'Applets de Java, les mateixes aplicacions Web de firma electrònica compatibles amb la miniaplicació @firma.

  L'aplicació "Client @firma movil" està disponible per a plataforma amb Sistema Operativo Android 4.0 i posteriors i per a plataforma iOS 8 i posteriors de forma gratuïta des de Google Play i App Store d'Apple.

  https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.afirma

  https://itunes.apple.com/es/app/cliente-firma-movil/id627410001

  Pot verificar el funcionament d'estes APPs en la pàgina demo:

  Accés a la pàgina de demo.

  Més informació en estratègia de mobilitat de firma.

   

  Applet Cliente @firma (Deprecated):

  •  Windows: Internet Explorer 8 i superiors, Mozilla Firefox (última versió), Google Chrome i Apple Safari (encara que este estaria fora de les proves). (Java 6 i 7)
  •  Linux: Mozilla Firefox i Google Chrome (Java 6, Java 7, OpenJDK 7)
  •  MacOS X: Apple Safari, Mozilla Firefox i Google Chrome (Apple Java 6 seguint indicacions d'Apple, Oracle Java 7)

   

  3. Altres requisits

  Certificats digitals instal·lats en el navegador web/sistema operatiu, targetes intel·ligents o altres magatzems de claus.

Responsable