accesskey_mod_content

L'òrgan màxim de governança TIC en l'Administració General de l'Estat és la Comissió d'Estratègia TIC, en la qual estaran representats tots els Ministeris. Aquest òrgan actuarà de nexe d'unió i alineament entre els objectius i prioritats establertes pel Govern i l'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per satisfer les necessitats de l'Administració.

Entre les seves principals funcions figura l'elaboració i proposta al Consell de Ministres de l'Estratègia TIC, declarar els mitjans i serveis compartits, declarar els projectes d'interès prioritari i informar anualment al Consell de Ministres de l'estat de transformació digital de l'Administració.

El Ple de la Comissió es reunirà almenys dues vegades a l'any. Però per agilitar la presa de decisions la Comissió d'Estratègia TIC comptarà amb un Comitè executiu de la Comissió d'Estratègia TIC.

La composició i funcions exactes del Comitè Executiu seran determinades per la Comissió d'Estratègia TIC. El qualsevol cas no podrà comptar amb més de 10 membres amb dret a vot i es reunirà mensualment per abordar qüestions tàctiques i estratègiques sobre les matèries que li delegui la Comissió.

El seu funcionament i composició està regulat pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE (Obre en nova finestra) .

(English Version) Royal Decree 806/2014 of 19 September (Obre en nova finestra) on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the General State Administration and its public bodies (PDF)