accesskey_mod_content

La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d'informació i dels procediments als quals estos donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells. Resulta necessària per a la cooperació, el desenvolupament, la integració i la prestació de servicis conjunts per les Administracions públiques; per a l'execució de les diverses polítiques públiques; per a la realització de diferents principis i drets; per a la transferència de tecnologia i la reutilització d'aplicacions en benefici d'una millor eficiència; per a la cooperació entre diferents aplicacions que habiliten nous servicis; tot açò facilitant el desenvolupament de l'administració electrònica i de la societat de la informació.

En l'àmbit de les Administracions públiques, la consagració del dret dels ciutadans a comunicar-se amb elles a través de mitjans electrònics comporta una obligació correlativa de les mateixes. Esta obligació té, com a premisses, la promoció de les condicions perquè la llibertat i la igualtat siguen reals i efectives, així com la remoció dels obstacles que impedisquen o dificulten l'exercici ple del principi de neutralitat tecnològica i d'adaptabilitat al progrés de les tecnologies de la informació i les comunicacions, garantint amb açò la independència en l'elecció de les alternatives tecnològiques pels ciutadans, així com la llibertat de desenvolupar i implantar els avanços tecnològics en un àmbit de lliure mercat.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, reconeix el protagonisme de la interoperabilitat i es referix a ella com un dels aspectes en els quals és obligat que les previsions normatives siguen comunes i ha de ser, per tant, abordat per la regulació de l'Estat.

8 Comentaris

 • erny1803 06/06/2012 a les 15:08

  Què es pot fer per a incloure JSON http://tools.ietf.org/html/rfc4627 en una futura versió del catàleg d'estàndards? Tampoc s'inclou Javascript ECMA-262.

 • pdeamil 08/09/2011 a les 21:55

  ja estan publicats els XSD relatius a l'ANNEX I.

 • roete_cosmico 01/08/2011 a les 12:14

  No sé on puc enviar esta incidència, així que ho deixe com a comentari. En el descarregable "Document electrònic", en l'Annex I sobre metadades mínimes obligatòries del document electrònic, es fa referència en el metadado "Versió NTI" a una URL que no està disponible: http://administracionelectronica.gob.es/eni/xsd/v1.0/documento-e

 • mvegas77 06/07/2011 a les 13:31

  Quan estarà disponible l'esborrany corresponent a la Política de gestió de documents electrònics? Al meu entendre es tracta d'un element bàsic a tindre en compte en qualsevol projecte d'administració electrònica.

 • antonio21 27/06/2011 a les 15:51

  Benvolguts amics s'és mes cificil per a fer una patent que et reconeguen la firma digital que l'invent, és una verguenza que tinguen programes que compliquen per a no poder fer res quan amb el meu dni entre en tot, açò es es diu no tindre verguenza, per que cal tindre 10 carreres d'ingenieria i no t'ho asseguren, una salutació per als quals se senten amb esta frustacion

 • afrodriguez 09/05/2011 a les 17:36

  Benvolguts amics: Des de la Comissió Esp. en IDE del CSG, remodelat en la Llei 14/2010, que trasllada la Directiva INSPIRE (2007/2/CE) per a una IDE a Europa, que ha portat a la publicació (2008-12-13) d'un Reglament sobre Metadades http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/101), i com els documents electrònics inclouen els geogràfics, crec que que es dona una certa inconsistència. Quede a la seua disposició. Una salutació Antonio F. Rodríguez afrodriguez@fomento.es Institut Geogràfic Nacional

 • afrodriguez 09/05/2011 a les 17:23

  Benvolguts amics: Crec que que hi ha normes ISO que no poden ignorar-se a l'hora de definir metadades de documents electrònics: - Geogràfics (UNIX EN-ISO 19115:2006 Metadades) - Alfanumèrics (ISO 15836 Dublin Core Metadata Set) Quede a la seua disposició. Una cordial salutació Antonio F. Rodríguez afrodriguez@fomento.es Cap d'Àrea d'Infraestructura d'IG Institut Geogràfic Nacional GT IDEE Secretari de la Comissió Especialitzada en IDE

 • aldazsola 02/05/2011 a les 17:09

  Respecte a NTI sobre Expedient Electrònic, m'ha cridat l'atenció: "Els documents electrònics podran incloure's com a part d'un altre expedient, niat en el primer". L'opció d'expedients niats, que formen part del "forme expedient pare", crec que que no està arreplegada en cap model d'entitat-relació utilitzat en gestió de documents electrònics.