accesskey_mod_content

A interoperabilidade é a capacidade dos sistemas de información e dos procedementos aos que estes dan soporte, de compartir datos e posibilitar o intercambio de información e coñecemento entre eles. Resulta necesaria para a cooperación, o desenvolvemento, a integración e a prestación de servizos conxuntos polas Administracións públicas; para a execución das diversas políticas públicas; para a realización de diferentes principios e dereitos; para a transferencia de tecnoloxía e a reutilización de aplicacións en beneficio dunha mellor eficiencia; para a cooperación entre diferentes aplicacións que habiliten novos servizos; todo iso facilitando o desenvolvemento da administración electrónica e da sociedade da información.

No ámbito das Administracións públicas, a consagración do dereito dos cidadáns a comunicarse con elas a través de medios electrónicos comporta unha obriga correlativa das mesmas. Esta obriga ten, como premisas, a promoción das condicións para que a liberdade e a igualdade sexan reais e efectivas, así como a eliminación dos obstáculos que impidan ou dificulten o exercicio pleno do principio de neutralidade tecnolóxica e de adaptabilidade ao progreso das tecnoloxías da información e as comunicacións, garantindo con iso a independencia na elección das alternativas tecnolóxicas polos cidadáns, así como a liberdade de desenvolver e implantar os avances tecnolóxicos nun ámbito de libre mercado.

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, recoñece o protagonismo da interoperabilidade e refírese a ela como un dos aspectos nos que é obrigado que as previsións normativas sexan comúns e debe ser, por tanto, abordado pola regulación do Estado.

8 Comentarios

 • erny1803 06/06/2012 ás 15:08

  Que se pode facer para incluír JSON http://tools.ietf.org/html/rfc4627 nunha futura versión do catálogo de estándares? Tampouco se inclúe Javascript ECMA-262.

 • pdeamil 08/09/2011 ás 21:55

  xa están publicados o XSD relativos ao ANEXO I.

 • roete_cosmico 01/08/2011 ás 12:14

  Non se onde podo enviar esta incidencia, así que o deixo como comentario. No descargable "Documento electrónico", no Anexo I sobre metadatos mínimos obrigatorios do documento electrónico, faise referencia no metadado "Versión NTI" a un URL que non está dispoñible: http://administracionelectronica.gob.es/eni/xsd/v1.0/documento-e

 • mvegas77 06/07/2011 ás 13:31

  Cando estará dispoñible o borrador correspondente á Política de xestión de documentos electrónicos? Na miña opinión trátase dun elemento básico a ter en conta en calquera proxecto de administración electrónica.

 • antonio21 27/06/2011 ás 15:51

  Estimados amigos ése mais cificil para facer unha patente que che recoñezan a firma dixital que o invento, é unha verguenza que teñan programas que compliquen para non poder facer nada cando co meu dni entro en todo, isto chamar non ter verguenza, por que hai que ter 10 carreiras de ingenieria e non cho aseguran, un saúdo para os que senten con esta frustacion

 • afrodriguez 09/05/2011 ás 17:36

  Estimados amigos: Desde a Comisión Esp. en IDE do CSG, remodelado na Lei 14/2010, que traspón a Directiva INSPIRE (2007/2/CE) para unha IDE en Europa, que levou á publicación (2008-12-13) dun Regulamento sobre Metadatos http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/101), e como os documentos electrónicos inclúen os xeográficos, creo que se dá unha certa inconsistencia. Quedo ao seu dispor. Un saúdo Antonio F. Rodríguez afrodriguez@fomento.es Instituto Xeográfico Nacional

 • afrodriguez 09/05/2011 ás 17:23

  Estimados amigos: Creo que hai normas ISO que non poden ignorarse á hora de definir metadatos de documentos electrónicos: - Xeográficos (UNE EN-ISO 19115:2006 Metadatos) - Alfanuméricos (ISO 15836 Dublin Core Metadata Set) Quedo ao seu dispor. Un cordial saúdo Antonio F. Rodríguez afrodriguez@fomento.es Xefe de Área de Infraestrutura de IG Instituto Xeográfico Nacional GT IDEE Secretario da Comisión Especializada en IDE

 • aldazsola 02/05/2011 ás 17:09

  Respecto de NTI sobre Expediente Electrónico, chamoume a atención: "Os documentos electrónicos poderán incluírse como parte doutro expediente, aniñado no primeiro". A opción de expedientes aniñados, que forman parte do "expediente pai", creo que non está recollida en ningún modelo de entidade-relación utilizado en xestión de documentos electrónicos.