accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat de Madrid

 Selecció de lleis i normativa de la Comunitat de Madrid.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

COMUNITAT DE MADRID. S.G.T de Vice-presidència, Conselleria de Cultura i Esport i Portaveu/Portaveu del Govern

30 juny 2009

Decret 62/2009, de 25 de juny, del Consell de Govern, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació pública de la Comunitat de Madrid.
BOCM : 30/06/2009

  • NOTA: La licitació electrònica és un dels projectes inclosos en la segona fase del Pla Estratègic de Simplificació de la Gestió Administrativa (PESGA II), emmarcat en la iniciativa Madrid Comunitat Digital

  • Contractació

COMUNITAT DE MADRID. S.G.T de Vice-presidència Primera i Portaveu/Portaveu del Govern

10 novembre 2006

Decret 94/2006, de 8 de novembre, del Consell de Govern, d'utilització de la firma electrònica en les relacions amb l'Administració de la Comunitat de Madrid per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
BOCM: 10/11/2006

  • Identitat i Firma electrònica

COMUNDAD DE MADRID. S.G.T de Vice-presidència, Conselleria de Cultura i Esport i Portaveu/Portaveu del Govern

02 desembre 2002

Decret 175/2002, de 14 de novembre, pel qual es regula la utilització de les tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració de la Comunitat de Madrid
BOCM: 02/12/2002 ( es modifica en 2010)

COMUNITAT DE MADRID. S.G.T de Presidència

05 juny 2002

Decret 85/2002, de 23 de maig, del Consell de Govern, pel qual es regulen els sistemes d'avaluació de la qualitat dels servicis públics i s'aproven els Criteris de Qualitat de l'Actuació Administrativa en la Comunitat de Madrid.
BOCM: 05/06/2002

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General