content _ mod _ accesskey

Madrilgo erkidegoko araudia

Madrilgo erkidegoko lege eta araudi batzuk.

OHARRA . Se trata de una primera aproximación de legislación autonómica. No se realiza un recopilatorio exhaustivo de esta materia.

MADRILGO ERKIDEGOAN. S.G.T lehendakaritza, Kultura eta kirol Sailak datorren Gobernu eta Portavocía

2009ko ekainaren 30a

62 / 2009 Dekretua, ekainaren 25ekoa , del Consejo de Gobierno, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública de la Comunidad de Madrid.
BOCM: 06 / / 30)

  • Oharra: Lizitazio elektronikoa bigarren fasean dauden proiektuetako bat da (Plan Estrategikoa, Kudeaketa Administratiboa Errazteko (PESGA II), Madrilgo Erkidegoa ekimenaren barruan.

  • Kontratazioa

COMUNIDAD DE MADRID. S.G.T de Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

2006ko azaroaren 10a

94 / 2006 Dekretua, azaroaren 8koa , del Consejo de Gobierno, de utilización de la firma electrónica en las relaciones con la Administración de la Comunidad de Madrid por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
BOCM: 2006 / 10 / 11

  • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

COMUNDAD DE MADRID. S.G.T de Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

2002ko abenduaren 2an

175 / 2002 Dekretua, azaroaren 14koa, erabilera arautzen duen teknika elektroniko, informatiko eta telematikoen madrilgo erkidegoko administrazioak
BOCM: 12 (02 / / (aldatu egiten da 2010ean)

MADRILGO ERKIDEGOAN. lehendakaritza S.G.T

2002ko ekainaren 5a

... / 2002 Dekretua, maiatzaren 23koa, alegia, jaurlaritzaren kontseiluak arautzen dituen zerbitzu publikoen kalitatea ebaluatzeko sistemak onartzen administrazioaren kalitate-irizpideak eta madrilgo erkidegoan.
BOCM: 2002KO 05 / / 06

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia